Multithreading, Parallel Programming and Asynchronous Programming in C# .NET

Inschrijven Training Multithreading, Parallel Programming and Asynchronous Programming in C# .NET

Info Support Cursuscode
THREADS
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Maak kennis met Threads, Task Parallel Library and async / await

Cursusbeschrijving

.NET ontwikkelaars leren in deze training over de essentiele onderdelen van het .NET Framework waarbij de uitvoering van code niet geblokkeerd als een methode wat langer duurt: Threads, Task Parallel Library en async / await.
Deze training bevat en gebruikt tevens taalfeatures tot aan C# 7.0 en is bruikbaar met .NET en .NET Core.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
30 mei 2018 Veenendaal inschrijven
11 juli 2018 Utrecht inschrijven
13 september 2018 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.060,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

  • Threads
  • Parallel Programming
  • Asynchronous Programming

Benodigde voorkennis

C#

Cursusmateriaal

  • Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

  • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Multithreading, Parallel Programming and Asynchronous Programming in C# .NET

Info Support Course code
THREADS
Supplier
Info Support
Length
2 days

Learn about Threads, Task Parallel Library and async / await

Course outline

In this course you will learn the essential .NET Framework components to write non blocking methods: Threads, Task Parallel Library and async / await.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
30 May 2018 Veenendaal register
11 July 2018 Utrecht register
13 September 2018 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,060.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

  • Threads
  • Parallel Programming
  • Asynchronous Programming

Course prerequisites

C#

Course material

  • Info Support course material

Target Audience

  • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com