Multithreading, Parallel Programming and Asynchronous Programming in C# .NET

Inschrijven Training Multithreading, Parallel Programming and Asynchronous Programming in C# .NET

Info Support Cursuscode
THREADS
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Maak kennis met Threads, Task Parallel Library and async / await

Cursusbeschrijving

.NET ontwikkelaars leren in deze training over de essentiele onderdelen van het .NET Framework waarbij de uitvoering van code niet geblokkeerd als een methode wat langer duurt: Threads, Task Parallel Library en async / await.
Deze training bevat en gebruikt tevens taalfeatures tot aan C# 7.0 en is bruikbaar met .NET en .NET Core.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
24 februari 2020 Veenendaal inschrijven doorgangsgarantie
6 april 2020 Utrecht inschrijven
9 juni 2020 Veenendaal inschrijven

doorgangsgarantie = Startgarantie.
Het tarief voor deze training is € 1.090,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

  • Threads
  • Parallel Programming
  • Asynchronous Programming

Benodigde voorkennis

C#

Cursusmateriaal

  • Info Support cursusmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

  • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Multithreading, Parallel Programming and Asynchronous Programming in C# .NET

Info Support Course code
THREADS
Supplier
Info Support
Length
2 days

Learn about Threads, Task Parallel Library and async / await

Course outline

In this course you will learn the essential .NET Framework components to write non blocking methods: Threads, Task Parallel Library and async / await.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
24 February 2020 Veenendaal register doorgangsgarantie
6 April 2020 Utrecht register
9 June 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,090.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

  • Threads
  • Parallel Programming
  • Asynchronous Programming

Course prerequisites

C#

Course material

  • Info Support course material

Related courses

Target Audience

  • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com