Multiprocessing and Asynchronous Programming in Python

Inschrijven Training Multiprocessing and Asynchronous Programming in Python

Info Support Cursuscode
PYTHONMP
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Maak kennis met de mogelijkheden van Python om langdurige bewerkingen te parallelliseren of asynchroon uit te voeren

Cursusbeschrijving

In deze training maakt u kennis met de mogelijkheden die Python biedt om gebruik te maken van multiprocessing, multithreading en asynchroon programmeren. Multiprocessing is belangrijk om berekeningen die lang duren te parallelliseren door het werk over meer processoren te verdelen. Ook kan het handig zijn om niet te hoeven wachten tot langdurige berekeningen klaar zijn. Daarvoor is asynchroon programmeren met behulp van Futures belangrijk. Aan het eind van de training bent u in staat zelf Python code te schrijven die effectief gebruik maakt van de mogelijkheden die de taal biedt om de workload over Processen en Threads te verdelen. Ook kunt u de afweging maken wanneer het beter is gebruik te maken van meer Processen en wanneer u beter meer Threads kunt gebruiken. Ook de async/await-idioom komt tijdens de training aan de orde.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
30 november 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.190,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introductie tot Multiprocessing
 • Multiprocessing in Python
 • Global Interpreter Lock
 • Pipes en Queues
 • Shared Memory
 • Process Pooling
 • Multithreading
 • Shared Data
 • Thread Safe
 • Synchronisatie
 • Queues
 • Threads in UI-code
 • Asynchroon programmeren
 • Futures
 • ThreadPoolExecutor
 • Coroutines
 • Tasks
 • async/await
 • Asynchronous Generators

Benodigde voorkennis

basiskennis Python

Cursusmateriaal

 • Slides en labs van Info Support

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Data Solutions Specialist
 • Data Scientist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Multiprocessing and Asynchronous Programming in Python

Info Support Course code
PYTHONMP
Supplier
Info Support
Length
2 days

Explore the possibilities Python offers to parallelize your long running code or to execute it asynchronously

Course outline

In this course you will learn about the possibilities Python offers to make use of multiprocessing, multithreading and asynchronous programming. Multiprocessing is important to parallelize long running calculations by distributing work across multiple processors. It might also turn out to be benificial not to wait for these long running calculations to terminate. Therefor asynchronous programming with Futures is important.

At the end of the training you will be able to write Python code yourself that makes effective use of the possibilities the language offers to spread your workload across Processes and Threads. Also you can make a decision when to use multiple Processes or when to use multiple Threads.

Also the async/await idiom will be covered.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
30 November 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,190.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction to Multiprocessing
 • Multiprocessing in Python
 • Global Interpreter Lock
 • Pipes and Queues
 • Shared Memory
 • Process Pooling
 • Multithreading
 • Shared Data
 • Thread Safe
 • Synchronization
 • Queues
 • Threads in UI-code
 • Asynchronous programming
 • Futures
 • ThreadPoolExecutor
 • Coroutines
 • Tasks
 • async/await
 • Asynchronous Generators

Course prerequisites

Basic knowledge of Python

Course material

 • Slides and Labs from Info Support

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Data Solutions Specialist
 • Data Scientist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com