Microsoft Cloud Workshop: SQL Server Hybrid Cloud

Mail ons Training Microsoft Cloud Workshop: SQL Server Hybrid Cloud

Info Support Cursuscode
MS40510
Leverancier (code)
Microsoft (40510)
Duur
0,5 dag

Ontwerp een SQL Server oplossing waarbij on-premises infrastructuur en Azure worden gecombineerd

Cursusbeschrijving

In deze workshop gaat u met een casus aan de slag om een hybride cloud disaster recovery solution te ontwerpen voor SQL Server. Hierbij dient onder andere rekening gehouden te worden met schaalbaarheid, het veilig opslaan van gevoelige data en onderhoudbaarheid.

Na afloop van deze workshop bent u beter in staat om een hybride SQL Server oplossing te ontwerpen tussen een on-premises VMWare omgeving en Azure. Ook bent u beter in staat om een SQL Server scale-out solution te ontwerpen, database back-ups te beschermen tegen lokale fouten, data vanuit on-premises SQL Server te archiveren en end-to-end encryptie toe te passen bij gevoelige data.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Module 1: Whiteboard Design Session
 • - Review the customer case study
 • - Design a proof of concept solution
 • - Present the solution

Benodigde voorkennis

Deze workshop is gericht op ervaren Cloud Architecten en andere IT-professionals met expertise op het gebied van cloud infrastructuur- en solution architectuur, die meer willen leren over de mogelijkheden van de Azure-diensten die in de workshop aan bod komen. Basiskennis van Azure en eventuele technologieën die gebruikt worden zijn vereist.

Cursusmateriaal

 • Microsoft workshop materiaal (digitaal)

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • IT Architect
 • Infrastructuur Specialist
 • Database Administrator

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Microsoft Cloud Workshop: SQL Server Hybrid Cloud

Info Support Course code
MS40510
Supplier (code)
Microsoft (40510)
Length
0.5 day

Design a solution for SQL Server combining on-premises infrastructure and Azure

Course outline

In this workshop, you will work with a media publishing company to design a hybrid cloud disaster recovery solution. You will design the solution to handle large spikes in load and harden the security to include encryption of Payment Card Industry (PCI) data. Additionally, you will implement an archival strategy to keep databases sizes in check.

At the end of this workshop, you will be better able to design a hybrid disaster recovery solution between an on-premises VMWare environment and Azure. In addition, you will design a SQL Server scale-out solution, protect database backups from local failures, archive cold data from an on-premises SQL Server, and perform end-to-end encryption on sensitive application data.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Module 1: Whiteboard Design Session
 • - Review the customer case study
 • - Design a proof of concept solution
 • - Present the solution

Course prerequisites

This workshop is intended for experienced Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about the Azure services offered in this workshop. Those attending this workshop should have basic working knowledge and experience with Azure and the technologies that are used in the workshop.

Course material

 • Microsoft workshop material (digital)

Related courses

Target Audience

 • IT Architect
 • Infrastructure Expert
 • Database Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com