Microsoft Cloud Workshop: Modern Cloud Apps

Mail ons Training Microsoft Cloud Workshop: Modern Cloud Apps

Info Support Cursuscode
MS40508
Leverancier (code)
Microsoft (40508)
Duur
1 dag

Implementeer en configureer een moderne cloud app in Azure

Cursusbeschrijving

In deze workshop implementeert u een end-to-end oplossing voor e-commerce gebaseerd op Azure App Services, Azure Active Directory en Azure DevOps. U neemt de nodige security maatregelen zodat de oplossing PCI-compliant is en zowel on-premises als publiek toegankelijk is.

Aan het einde van deze workshop bent u beter in staat om Azure Web Apps en gerelateerde diensten uit te rollen en te configureren. U leert apps voor authenticatie te integreren met Azure AD, Application Insights in te zetten voor instrumentatie en load testing, en hoe u back-end processen kunt automatiseren met Azure Functions en Logic Apps.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Module 1: Whiteboard Design Session
 • - Review the customer case study
 • - Design a proof of concept solution
 • - Present the solution
 • Module 2: Hands-on Lab
 • - Proof of concept deployment
 • - Identity and security
 • - Enable Azure B2C for customer site
 • - Enabling Telemetry with Application Insights
 • - Automating backend processes with Azure Functions and Logic Apps

Benodigde voorkennis

Deze workshop is gericht op ervaren Cloud Architecten en andere IT-professionals met expertise op het gebied van cloud infrastructuur- en solution architectuur, die meer willen leren over de mogelijkheden van de Azure-diensten die in de workshop aan bod komen. Basiskennis van Azure en eventuele technologieën die gebruikt worden zijn vereist.

Cursusmateriaal

 • Microsoft workshop materiaal (digitaal)

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • IT Architect
 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Microsoft Cloud Workshop: Modern Cloud Apps

Info Support Course code
MS40508
Supplier (code)
Microsoft (40508)
Length
1 day

Deploy and configure a modern cloud app in Azure

Course outline

In this workshop, you will work as a group to implement an end-to-end solution for e-commerce that is based on Azure App Services, Azure Active Directory, and Visual Studio Team Services. You will ensure the solution is PCI compliant, and appropriate security measures are put into place for both on-premises and public access scenarios.

At the end of this workshop, you will be better able to deploy and configure Azure Web Apps and associated services. In addition, you will learn to configure Web Apps for authentication with Azure AD, instrument and load-test the application with App Insights, and automate back-end services using Azure Functions and Logic Apps.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Module 1: Whiteboard Design Session
 • - Review the customer case study
 • - Design a proof of concept solution
 • - Present the solution
 • Module 2: Hands-on Lab
 • - Proof of concept deployment
 • - Identity and security
 • - Enable Azure B2C for customer site
 • - Enabling Telemetry with Application Insights
 • - Automating backend processes with Azure Functions and Logic Apps

Course prerequisites

This workshop is intended for experienced Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about the Azure services offered in this workshop. Those attending this workshop should have basic working knowledge and experience with Azure and the technologies that are used in the workshop.

Course material

 • Microsoft workshop material (digital)

Related courses

Target Audience

 • IT Architect
 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com