Microsoft Cloud Workshop: Lift and Shift / Azure Resource Manager

Mail ons Training Microsoft Cloud Workshop: Lift and Shift / Azure Resource Manager

Info Support Cursuscode
MS40506
Leverancier (code)
Microsoft (40506)
Duur
1 dag

Ontwerp, bouw en migreer naar infrastructuur in Azure

Cursusbeschrijving

In deze workshop helpt u een fictieve klant met de architectuur bij het migreren van twee on-premises applicaties naar Azure. Hierbij worden de bestaande applicaties as-is gemigreerd (lift-and-shift) naar Azure IaaS VM's. Waar nodig worden andere Azure diensten ingezet. De klant heeft veel zorgen en vragen bij de migratie die afgedekt moeten worden. Het is aan u om deze zorgen weg te nemen, vragen te beantwoorden en en ontwerp op te leveren voor de eindsituatie inclusief de stappen (op hoog niveau) om daar te komen met zo min mogelijk risico en impact op gebruikers.

Aan het einde van deze workshop bent u beter in staat om lift-and-shift migraties richting Azure uit te voeren. U leert complexe infrastructuuroplossing te ontwerpen en uit te rollen met Azure Resource Manager templates, Azure Automation Desired State Configuration (DSC) te gebruiken voor het beheren van server configuraties en u leert ook om uw oplossing schaalbaar te maken met VM Scale Sets.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Module 1: Whiteboard Design Session
 • - Review the customer case study
 • - Design a proof of concept solution
 • - Present the solution
 • Module 2: Hands-on Lab
 • - Configure Automation account
 • - Define the network foundation
 • - Extend with Compute
 • - Lock down the environment
 • - Scale out the deployment

Benodigde voorkennis

Deze workshop is gericht op ervaren Cloud Architecten en andere IT-professionals met expertise op het gebied van cloud infrastructuur- en solution architectuur, die meer willen leren over de mogelijkheden van de Azure-diensten die in de workshop aan bod komen. Basiskennis van Azure en eventuele technologieën die gebruikt worden zijn vereist.

Cursusmateriaal

 • Microsoft workshop materiaal (digitaal)

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • IT Architect
 • Ontwikkelaar
 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Microsoft Cloud Workshop: Lift and Shift / Azure Resource Manager

Info Support Course code
MS40506
Supplier (code)
Microsoft (40506)
Length
1 day

Design, build and migrate to an infrastructure solution in Azure

Course outline

In this workshop, you will help a global publisher architect a solution to migrate two on-premises applications into Azure. Because of the desire to not change the existing applications, this will involve moving the application and its dependencies onto Azure IaaS VMs, using other Azure services where appropriate. There are many questions and concerns the customer has, and they will look to the student to answer these and provide the end-state design and the high-level steps to get there with minimal end-user impact and risk.

At the end of this workshop, you will be better able to migrate and enable easy deployment for lift-and-shift capabilities. In addition, you will learn to build and deploy complex infrastructure solutions with Azure Resource Manager templates, work with Azure Automation Desired State Configuration (DSC) for deploying server configurations, as well as scale existing templatized deployments leveraging VM Scale Sets.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Module 1: Whiteboard Design Session
 • - Review the customer case study
 • - Design a proof of concept solution
 • - Present the solution
 • Module 2: Hands-on Lab
 • - Configure Automation account
 • - Define the network foundation
 • - Extend with Compute
 • - Lock down the environment
 • - Scale out the deployment

Course prerequisites

This workshop is intended for experienced Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about the Azure services offered in this workshop. Those attending this workshop should have basic working knowledge and experience with Azure and the technologies that are used in the workshop.

Course material

 • Microsoft workshop material (digital)

Related courses

Target Audience

 • IT Architect
 • Developer
 • Administrator
 • Infrastructure Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com