Microsoft Cloud Workshop: Intelligent Analytics

Mail ons Training Microsoft Cloud Workshop: Intelligent Analytics

Info Support Cursuscode
MS40516
Leverancier (code)
Microsoft (40516)
Duur
1 dag

Bouw een intelligente analytics oplossing met behulp van verschillende Azure services

Cursusbeschrijving

In deze workshop leer je een real-time analytics oplossing te bouwen in Azure. Hierbij maak je gebruik van machine learning om een intelligente chatbot te bouwen en pas je analyse toe om het sentiment van gebruikers in real-time te visualiseren. Tevens analyseer je de trenddata. De bot integreer je in een bestaande webapplicatie. Je maakt hierbij gebruik van lambda architectuur, web sockets, event hubs en service bus.

Na afloop van de workshop ben je beter in staat om Azure Cognitive Service te benutten, events te verwerken met Azure functions, te indexeren met Search Archive en Cosmos DB, te visualiseren met Power BI, Bot Framework te gebruiken en notificaties te sturen met Logic App.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Module 1: Whiteboard Design Session
 • - Review the customer case study
 • - Design a proof of concept solution
 • - Present the solution
 • Module 2: Hands-on Lab
 • - Environment setup
 • - Implement message forwarding
 • - Configure the Chat Web App settings
 • - Deploying the App Services
 • - Add intelligence
 • - Create Logic App for sending SMS notifications
 • - Building the Power BI dashboard
 • - Enabling search indexing
 • - Add a bot using Bot service and QnA Maker

Benodigde voorkennis

Deze workshop is gericht op ervaren Cloud Architecten en andere IT-professionals met expertise op het gebied van cloud infrastructuur- en solution architectuur, die meer willen leren over de mogelijkheden van de Azure-diensten die in de workshop aan bod komen. Basiskennis van Azure en eventuele technologieën die gebruikt worden zijn vereist.

Cursusmateriaal

 • Microsoft workshop materiaal (digitaal)

Doelgroep

 • IT Architect
 • Ontwikkelaar
 • Data Engineer

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Microsoft Cloud Workshop: Intelligent Analytics

Info Support Course code
MS40516
Supplier (code)
Microsoft (40516)
Length
1 day

Build an intelligent analytics solution leveraging many Azure services

Course outline

In this workshop you will learn real-time analytics without IoT. You'll enable intelligent conversation in a machine learning enabled, real-time chat pipeline, and apply analytics to visualize customer sentiment in real time for hotel guests, allowing them to chat with one another, and to communicate directly with the concierge. You'll apply analytics to visualize customer sentiment in real-time, as well as view trending sentiment over time and create a bot that can answer questions and embed it in the custom web app. You will be able to implement a lambda architecture, and enable web-based, real-time messaging through Web Sockets, Event Hubs, and Services Bus.

At the end of this workshop, you will better understand how to leverage Cognitive Services (LUIS & Text Analytics API), process events with Azure functions, index with Search Archive and Cosmos DB, visualize with Power BI Q&A, use Bot Framework for questions and answers, and send notifications with Logic App.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Module 1: Whiteboard Design Session
 • - Review the customer case study
 • - Design a proof of concept solution
 • - Present the solution
 • Module 2: Hands-on Lab
 • - Environment setup
 • - Implement message forwarding
 • - Configure the Chat Web App settings
 • - Deploying the App Services
 • - Add intelligence
 • - Create Logic App for sending SMS notifications
 • - Building the Power BI dashboard
 • - Enabling search indexing
 • - Add a bot using Bot service and QnA Maker

Course prerequisites

This workshop is intended for experienced Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about the Azure services offered in this workshop. Those attending this workshop should have basic working knowledge and experience with Azure and the technologies that are used in the workshop.

Course material

 • Microsoft workshop material (digital)

Target Audience

 • IT Architect
 • Developer
 • Data Engineer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com