Microsoft Cloud Workshop: Enterprise Class Networking

Mail ons Training Microsoft Cloud Workshop: Enterprise Class Networking

Info Support Cursuscode
MS40515
Leverancier (code)
Microsoft (40515)
Duur
1 dag

Inrichting en configuratie van virtual networks in Azure

Cursusbeschrijving

In deze workshop leer je virtuele netwerken in te richten en te configureren met subnets in Azure. Je leert virtuele netwerken te beveiligen door gebruik te maken van virtual appliances en het configureren van firewall regels en routetabellen. Ook ga je toegang tot het netwerk inregelen met een 'jump box' en een site-to-site VPN verbinding.

Na afloop van deze workshop ben je beter in staat om virtuele netwerkinfrastructuur in Azure te ontwerpen. Je leert virtuele netwerken aan te maken, subnets in te richten, routetabellen aan te maken, een 'jump box' in te richten voor beheerdoeleinden, firewalls te configureren en site-to-site connectiviteit te configureren.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Module 1: Whiteboard Design Session
 • - Review the customer case study
 • - Design a proof of concept solution
 • - Present the solution
 • Module 2: Hands-on Lab
 • - Create a virtual network and provision subnets
 • - Create second Virtual Network and provision subnets
 • - Create route tables with required routes
 • - Deploy n-tier application and validate functionality
 • - Build the management station
 • - Virtual Network Peering
 • - Provision and configure partner firewall solution
 • - Configure the firewall to control traffic flow
 • - Configure Site-to-Site connectivity
 • - Validate connectivity from 'on-premises' to Azure

Benodigde voorkennis

Deze workshop is gericht op ervaren Cloud Architecten en andere IT-professionals met expertise op het gebied van cloud infrastructuur- en solution architectuur, die meer willen leren over de mogelijkheden van de Azure-diensten die in de workshop aan bod komen. Basiskennis van Azure en eventuele technologieën die gebruikt worden zijn vereist.

Cursusmateriaal

 • Microsoft workshop materiaal (digitaal)

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • IT Architect
 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Microsoft Cloud Workshop: Enterprise Class Networking

Info Support Course code
MS40515
Supplier (code)
Microsoft (40515)
Length
1 day

Setup and configure virtual networks in Azure

Course outline

In this workshop, you will learn to setup and configure a virtual network with subnets in Azure. You will learn how to secure the virtual network by deploying a network virtual appliance and configure firewall rules and route tables. Additionally, you will set up access to the virtual network with a jump box and a site-to-site VPN connection.

At the end of the workshop, you will be better able to plan and design virtual networks in Azure with multiple subnets to filter and control network traffic. In addition, you will learn to create a virtual network and provision subnets, create route tables with required routes, build a management jump box, configure firewalls to control traffic flow, and configure site-to-site connectivity.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Module 1: Whiteboard Design Session
 • - Review the customer case study
 • - Design a proof of concept solution
 • - Present the solution
 • Module 2: Hands-on Lab
 • - Create a virtual network and provision subnets
 • - Create second Virtual Network and provision subnets
 • - Create route tables with required routes
 • - Deploy n-tier application and validate functionality
 • - Build the management station
 • - Virtual Network Peering
 • - Provision and configure partner firewall solution
 • - Configure the firewall to control traffic flow
 • - Configure Site-to-Site connectivity
 • - Validate connectivity from 'on-premises' to Azure

Course prerequisites

This workshop is intended for experienced Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about the Azure services offered in this workshop. Those attending this workshop should have basic working knowledge and experience with Azure and the technologies that are used in the workshop.

Course material

 • Microsoft workshop material (digital)

Related courses

Target Audience

 • IT Architect
 • Administrator
 • Infrastructure Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com