Microsoft Azure solutions for AWS developers

Mail ons Training Microsoft Azure solutions for AWS developers

Info Support Cursuscode
MSAZ020
Leverancier (code)
Microsoft (AZ-020)
Duur
3 dagen

Leer de verschillen tussen Azure- en AWS development

Cursusbeschrijving

In deze training leert u als ervaren AWS developer (Amazon Web Services) om vergelijkbare oplossingen te bouwen in de Azure cloud.

De driedaagse cursus is ontworpen om AWS-ontwikkelaars te leren hoe ze end-to-end-oplossingen kunnen voorbereiden in Microsoft Azure. In deze training bouwt u Azure App Service Web App-oplossingen en Azure Functions, gebruikt u blob- of Cosmos DB-opslag in solutions, implementeert u veilige cloudoplossingen met gebruikersauthenticatie en autorisatie, implementeert u API-beheer en ontwikkelt u event- and message-based solutions. Bewaakt, optimaliseert en troubleshoot u Azure-oplossingen. U leert hoe ontwikkelaars Azure-services gebruiken, met extra focus op functies en taken die verschillen van AWS. U leert wat dat voor u betekent bij het ontwikkelen van applicaties die worden gehost met behulp van Azure-services.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Create Azure App Service Web Apps
 • Implement Azure functions
 • Develop solutions that use blob storage
 • Develop solutions that use Cosmos DB storage
 • Create and deploy Azure Resource Manager (ARM) templates
 • Implement user authentication and authorization
 • Implement secure cloud solutions
 • Implement API Management
 • Develop event-based solutions
 • Develop message-based solutions
 • Monitor and optimize Azure solutions

Benodigde voorkennis

U heeft 1-2 jaar ervaring als professionele ontwikkelaar met AWS. U kunt programmeren in een door Azure ondersteunde programmeertaal

Cursusmateriaal

 • Microsoft Official Curriculum (MOC) AZ-020

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Microsoft Azure solutions for AWS developers

Info Support Course code
MSAZ020
Supplier (code)
Microsoft (AZ-020)
Length
3 days

AWS (Amazon Web Services) developers learn how to prepare end-to-end solutions in Microsoft Azure

Course outline

A three-day course designed to teach AWS (Amazon Web Services) developers how to prepare end-to-end solutions in Microsoft Azure. In this course you will construct Azure App Service Web App solutions and Azure Functions, use blob or Cosmos DB storage in solutions, implement secure cloud solutions that include user authentication and authorization, implement API management, and develop event- and message-based solutions, and monitor, troubleshoot, and optimize your Azure solutions. You will learn how developers use Azure services, with additional focus on features and tasks that differ from AWS, and what that means for you as you develop applications that will be hosted by using Azure services.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Create Azure App Service Web Apps
 • Implement Azure functions
 • Develop solutions that use blob storage
 • Develop solutions that use Cosmos DB storage
 • Create and deploy Azure Resource Manager (ARM) templates
 • Implement user authentication and authorization
 • Implement secure cloud solutions
 • Implement API Management
 • Develop event-based solutions
 • Develop message-based solutions
 • Monitor and optimize Azure solutions

Course prerequisites

Students should have 1-2 years professional development experience and experience with AWS. They must be able to program in an Azure Supported Language

Course material

 • Microsoft Official Curriculum (MOC) AZ-020

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com