Microsoft Azure Security Technologies

Inschrijven Training Microsoft Azure Security Technologies

Info Support Cursuscode
MSAZ500
Leverancier (code)
Microsoft (AZ-500)
Duur
4 dagen

Leer om Azure Cloud te beveiligen

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

In deze training krijgt u de kennis en vaardigheden om security controls te implementeren, een omgeving secure te houden and het identificeren en oplossen van kwetsbaarheden door verschillende security tools. De training behandelt scripting an automation, virtualisatie en Cloud N-tier architectuur.

Na afloop van de training bent u in staat om:
- data classificaties op Azure te beschrijven
- Identificeren van Azure data protectie mechanismen
- Implementeren Azure data encryption methoden
- Secure Internet protocols en hoe die te implementeren op Azure

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 juni 2020 Remote inschrijven
6 juli 2020 Veenendaal inschrijven
24 augustus 2020 Veenendaal inschrijven
28 september 2020 Veenendaal inschrijven
9 november 2020 Veenendaal inschrijven
7 december 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.420,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Identity and Access
 • Platform Protection
 • Security Operations
 • Data and applications

Benodigde voorkennis

Deelnemers hebben idealiter ruim een jaar ervaring met het implementeren en configureren van workloads op azure.

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoft Materiaal

Doelgroep

 • Infrastructuur Specialist
 • Beheerder

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Microsoft Azure Security Technologies

Info Support Course code
MSAZ500
Supplier (code)
Microsoft (AZ-500)
Length
4 days

Securing the Azure Cloud

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

In this course students will gain the knowledge and skills needed to implement security controls, maintain the security posture, and identify and remediate vulnerabilities by using a variety of security tools. The course covers scripting and automation, virtualization, and cloud N-tier architecture.

Students should have at least one year of hands-on experience securing Azure workloads and experience with security controls for workloads on Azure.

After completing this course, students will be able to:
- Describe specialized data classifications on Azure
- Identify Azure data protection mechanisms
- Implement Azure data encryption methods
- Secure Internet protocols and how to implement them on Azure
- Describe Azure security services and features

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 June 2020 Remote register
6 July 2020 Veenendaal register
24 August 2020 Veenendaal register
28 September 2020 Veenendaal register
9 November 2020 Veenendaal register
7 December 2020 Veenendaal register

The price for this course is € 1,420.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Identity and Access
 • Platform Protection
 • Security Operations
 • Data and applications

Course prerequisites

Students should have at least one year of hands-on experience securing Azure workloads and experience with security controls for workloads on Azure.

Course material

 • Microsoft Official Curriculum

Target Audience

 • Infrastructure Expert
 • Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com