Microsoft Azure Machine Learning

Mail ons Training Microsoft Azure Machine Learning

Info Support Cursuscode
AZUREML
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Ontdek complexe patronen in grote hoeveelheden data

Cursusbeschrijving

Deze training is in ons openrooster vervangen door de officiële Microsofttraining: 'Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning' (MS20774).
Zie gerelateerde cursussen voor meer informatie.

Machine Learning is een techniek die het mogelijk maakt patronen te ontdekken in grote hoeveelheden data. Patronen die meestal te complex zijn om handmatig te ontdekken, zeker wanneer de hoeveelheid data groot is. Machine Learning herkent deze patronen automatisch en genereert code om op basis van gevonden patronen voorspellingen te doen op basis van nieuwe data. Microsoft Azure Machine Learning is de cloud service van Microsoft die het mogelijk maakt geavanceerde analyseoplossingen te ontwikkelen, implementeren en delen. In deze training leert u deze cloud service toe te passen. U leert hoe u de standaard bibliotheken met tijdbesparende voorbeeldexperimenten, R- en Python-pakketten en eersteklas algoritmen van Microsoft-ondernemingen als Xbox en Bing kunt gebruiken en hoe u eigen R- en Python-code kunt gebruiken. Ook leert u hoe u uw experimenten kunt delen, zodat anderen kunnen doorgaan waar u bent gestopt.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Data Science
 • Algoritmes
 • Machine Learning
 • Azure Machine Learning

Benodigde voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Cursusmateriaal

 • Info Support materiaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Data Engineer

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Microsoft Azure Machine Learning

Info Support Course code
AZUREML
Supplier
Info Support
Length
2 days

Discover complex patterns in big amounts of data

Course outline

For open subscriptions, this course has been replaced by the official Microsoft course, 'Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning '(MS20774).
See related courses for more information.

Machine Learning is a technique that makes it possible to discover patterns in large amounts of data. Patterns that are most of the time too complex to discover manually. Machine Learning recognizes these patterns automatically and generates code to predict for new data. Microsoft Azure Machine Learning is the cloud service of Microsoft that enables to develop publish and share advanced solutions. In this training you learn to use the cloud services. You learn to use standard libraries

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Data Science
 • Algoritms
 • Machine Learning
 • Azure Machine Learning

Course material

 • Info Support material

Related courses

Target Audience

 • Data Engineer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com