Microsoft Azure Integration and Security

Inschrijven Training Microsoft Azure Integration and Security

Info Support Cursuscode
MSAZ101
Leverancier (code)
Microsoft (AZ-101)
Duur
4 dagen

In deze training leert u Azure infrastructuur oplossingen te beveiligen en te integreren

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

Cursisten leren in deze training de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de rol van Azure Administrator uit te voeren die cloud services beheren, op het gebeid van storage, security, netwerken en computing.
Een Azure administrator moet verzoeken voor infrastructuur diensten, applicaties en omgevingen kunnen invullen en tevens op die terreinen kunnen adviseren over gebruik en beste performance en schaalbaarheid. Geleverde diensten moeten uiteraard ook gemonitord en beheerd worden.

Deze training sluit ook perfect aan op Examen AZ-101 dat 1 van de 2 verplichte examens is voor de Azure Administrator Certificatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 april 2019 Veenendaal inschrijven
6 mei 2019 Veenendaal inschrijven
17 juni 2019 Veenendaal inschrijven
24 juni 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.380,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Evaluate and perform server migration to Azure
 • Evaluate migration scenarios by using Azure Migrate
 • Migrate servers to Azure
 • Implement and manage application services
 • Configure serverless computing
 • Manage App services
 • Implement advanced virtual networking
 • Implement application load balancing
 • Monitor and manage networking
 • Integrate on premises network with Azure virtual network
 • Secure identities
 • Implement Multi-Factor Authentication (MFA)
 • Manage role-based access control (RBAC)
 • Privileged Identity Management (PIM)

Benodigde voorkennis

Goede kennis en vaardigheden in het beheren van Azure Infrastructuur

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoft Cursusmateriaal

Doelgroep

 • Ontwerper
 • Infrastructuur Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Microsoft Azure Integration and Security

Info Support Course code
MSAZ101
Supplier (code)
Microsoft (AZ-101)
Length
4 days

In this course you will learn how to secure and integrate Azure infrastructure solutions

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

Students in this training will become Azure Administrators who manage cloud services that span storage, security, networking, and compute cloud capabilities. Students will learn a deep understanding of each service across the full IT lifecycle, and take requests for infrastructure services, applications, and environments. They make recommendations on services to use for optimal performance and scale, as well as provision, size, monitor, and adjust resources as appropriate.

This training is perfect preparation voor exam AZ-101, which this one of the 2 exams needed to get certified as Azure Administrator.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 April 2019 Veenendaal register
6 May 2019 Veenendaal register
17 June 2019 Veenendaal register
24 June 2019 Veenendaal register

The price for this course is € 1,380.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Evaluate and perform server migration to Azure
 • Evaluate migration scenarios by using Azure Migrate
 • Migrate servers to Azure
 • Implement and manage application services
 • Configure serverless computing
 • Manage App services
 • Implement advanced virtual networking
 • Implement application load balancing
 • Monitor and manage networking
 • Integrate on premises network with Azure virtual network
 • Secure identities
 • Implement Multi-Factor Authentication (MFA)
 • Manage role-based access control (RBAC)
 • Privileged Identity Management (PIM)

Course prerequisites

Good understanding and hands-on experience with Azure Infrastructure

Course material

 • Microsoft Official Curriculum

Target Audience

 • Designer
 • Infrastructure Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com