Microsoft Azure Infrastructure and Deployment

Inschrijven Training Microsoft Azure Infrastructure and Deployment

Info Support Cursuscode
MSAZ100
Leverancier (code)
Microsoft (AZ-100)
Duur
5 dagen

Leer om een Azure infrastructuur te implementeren en te beheren

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

Cursisten leren in deze training de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de rol van Azure Administrator uit te voeren die cloud services beheren, op het gebeid van storage, security, netwerken en computing.
Een Azure administrator moet verzoeken voor infrastructuur diensten, applicaties en omgevingen kunnen invullen en tevens op die terreinen kunnen adviseren over gebruik en beste performance en schaalbaarheid. Geleverde diensten moeten uiteraard ook gemonitord en beheerd worden.

Deze training sluit ook perfect aan op Examen AZ-100 dat 1 van de 2 verplichte examens is voor de Azure Administrator Certificatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 april 2019 Veenendaal inschrijven
6 mei 2019 Veenendaal inschrijven
17 juni 2019 Veenendaal inschrijven
24 juni 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.725,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Manage Azure subscriptions and resources
 • Manage Azure subscriptions
 • Manage resource groups
 • Implement and manage storage
 • Create and configure storage accounts
 • Import and export data to Azure
 • Configure Azure files
 • Implement Azure backup
 • Deploy and manage virtual machines
 • Create and configure a VM for Windows and Linux
 • Automate deployment of VMs
 • Manage Azure VM
 • Manage VM backups
 • Configure and manage virtual networks
 • Create connectivity between virtual networks
 • Implement and manage virtual networking
 • Create and configure a Network Security Group (NSG)
 • Manage identities
 • Manage Azure Active Directory (AD)
 • Manage Azure AD objects (users, groups, and devices)
 • Implement and manage hybrid identities

Benodigde voorkennis

Goede kennis van het Microsoft Platform

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoft Cursusmateriaal

Doelgroep

 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Microsoft Azure Infrastructure and Deployment

Info Support Course code
MSAZ100
Supplier (code)
Microsoft (AZ-100)
Length
5 days

Learn to deploy and administer an Azure infrastructure

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

Students in this training will become Azure Administrators who manage cloud services that span storage, security, networking, and compute cloud capabilities. Students will learn a deep understanding of each service across the full IT lifecycle, and take requests for infrastructure services, applications, and environments. They make recommendations on services to use for optimal performance and scale, as well as provision, size, monitor, and adjust resources as appropriate.

This training is perfect preparation voor exam AZ-100, that exam is 1 of 2 exams needed to get certified as Azure Administrator

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 April 2019 Veenendaal register
6 May 2019 Veenendaal register
17 June 2019 Veenendaal register
24 June 2019 Veenendaal register

The price for this course is € 1,725.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Manage Azure subscriptions and resources
 • Manage Azure subscriptions
 • Manage resource groups
 • Implement and manage storage
 • Create and configure storage accounts
 • Import and export data to Azure
 • Configure Azure files
 • Implement Azure backup
 • Deploy and manage virtual machines
 • Create and configure a VM for Windows and Linux
 • Automate deployment of VMs
 • Manage Azure VM
 • Manage VM backups
 • Configure and manage virtual networks
 • Create connectivity between virtual networks
 • Implement and manage virtual networking
 • Create and configure a Network Security Group (NSG)
 • Manage identities
 • Manage Azure Active Directory (AD)
 • Manage Azure AD objects (users, groups, and devices)
 • Implement and manage hybrid identities

Course prerequisites

Good understanding of the Microsoft Infrastructure Platform

Follow up courses

Course material

 • Microsoft Official Curriculum

Target Audience

 • Administrator
 • Infrastructure Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com