Microsoft Azure Fundamentals

Inschrijven Training Microsoft Azure Fundamentals

Info Support Cursuscode
MSAZ900
Leverancier (code)
Microsoft (AZ-900)
Duur
1 dag

Leert algemene cloudconcepten en de diensten die Azure biedt

Cursusbeschrijving

In deze training leert u over algemene cloudconcepten, kenmerken en definities van cloud. Het verschil tussen Public, Private en Hybrid cloud, alsmede als begrippen als IAAS, PAAS en SAAS.

Daarna gaat u in op de diverse diensten die het Azure Platform biedt, welke zijn er allemaal en wat zijn de use cases voor de verschillende diensten.

Wat biedt Azure op het gebied van security, privacy en compliance? Natuurlijk komt ook het prijsmodel van Azure aan bod.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
26 oktober 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 505,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • General cloud computing concept
 • Core services available with Microsoft Azure
 • Security, privacy, compliance and trust with Microsoft Azure
 • Pricing and support models available with Microsoft

Benodigde voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoft Materiaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Beheerder
 • IT Architect
 • Infrastructuur Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Microsoft Azure Fundamentals

Info Support Course code
MSAZ900
Supplier (code)
Microsoft (AZ-900)
Length
1 day

This course will provide foundational level knowledge of cloud services

Course outline

This course will provide foundational level knowledge of cloud services and how those services are provided with Microsoft Azure. The course can be taken as an optional first step in learning about cloud services and Microsoft Azure, before taking further Microsoft Azure or Microsoft cloud services courses.

The course will cover general cloud computing concepts as well as general cloud computing models and services such as Public, Private and Hybrid cloud and Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service(PaaS) and Software-as-a-Service (SaaS).

It will also cover some core Azure services and solutions, as well as key Azure pillar services concerning security, privacy, compliance and trust. It will finally cover pricing and support services available with Azure.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
26 October 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 505.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • General cloud computing concepts
 • Core services available with Microsoft Azure
 • Security, privacy, compliance and trust with Microsoft Azure
 • Pricing and support models available with Microsoft

Course prerequisites

The course has no specific prerequisites

Follow up courses

Course material

 • Microsoft Official Curriculum

Target Audience

 • Developer
 • Administrator
 • IT Architect
 • Infrastructure Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com