Microsoft Azure Developer Advanced Solutions

Inschrijven Training Microsoft Azure Developer Advanced Solutions

Info Support Cursuscode
MSAZ201
Leverancier (code)
Microsoft (AZ-201)
Duur
4 dagen

Ontwerp en bouw Cloud toepassingen in Azure

Cursusbeschrijving

U leert het ontwerpen en ontwikkelen van cloud oplossingen zoals applicaties en services. U leert deelnemen in alle fasen van ontwikkeling, van oplossingsontwerp tot ontwikkeling en uitlevering, testen en beheer. U werkt samen met cloud oplossingsarchitecten, cloud administrators en klanten voor het ontwikkelen van de oplossing.

Na het volgen van deze training bent u in staat om applicaties en services te ontwikkelen, gebruikmakend van Azure tools en technologieën, inclusief opslag, beveiliging, compute en communicatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
20 mei 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.140,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Develop for asynchronous processing
 • Develop for autoscaling
 • Develop long-running tasks
 • Implement distributed transactions
 • Enable search of textual content
 • Instrument an app or service and implement logging
 • Manage APIs by using API Management (APIM)
 • Configure a message-based integration architecture
 • Develop an application message model
 • Integrate Azure Cognitive Services in an application
 • Create and integrate bots
 • Create and implement IoT solutions

Benodigde voorkennis

Goede kennis van het Microsoft Platform

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoft Cursusmateriaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Microsoft Azure Developer Advanced Solutions

Info Support Course code
MSAZ201
Supplier (code)
Microsoft (AZ-201)
Length
4 days

Design and build Cloud Solutions using Azure

Course outline

You will learn to design and build cloud solutions such as applications and services. You will learn to participate in all phases of development, from solution design, to development and deployment, to testing and maintenance. They partner with cloud solution architects, cloud DBAs, cloud administrators, and clients to implement the solution.

After this course you should be proficient in developing apps and services by using Azure tools and technologies, including storage, security, compute, and communications.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
20 May 2019 Veenendaal register

The price for this course is € 2,140.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Develop for asynchronous processing
 • Develop for autoscaling
 • Develop long-running tasks
 • Implement distributed transactions
 • Enable search of textual content
 • Instrument an app or service and implement logging
 • Manage APIs by using API Management (APIM)
 • Configure a message-based integration architecture
 • Develop an application message model
 • Integrate Azure Cognitive Services in an application
 • Create and integrate bots
 • Create and implement IoT solutions

Course prerequisites

Goede kennis van het Microsoft Platform

Course material

 • Officieel Microsoft Cursusmateriaal

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com