Microsoft Azure Architect Technologies (updated)

Inschrijven Training Microsoft Azure Architect Technologies (updated)

Info Support Cursuscode
MSAZ303
Leverancier (code)
Microsoft (AZ-303)
Duur
5 dagen

Leer het vertalen van business requirements naar Azure Cloud oplossingen

Cursusbeschrijving

In deze training leert u het adviseren van stakeholders en het vertalen van business requirements naar veilige, schaalbare en betrouwbare oplossingen. U leert over geavanceerde onderwerpen en neemt kennis van verscheidene aspecten van IT operaties, waaronder netwerken, virtualisatie, identity, beveiliging, business continuity, disaster recovery, data management, budgettering en eigenaarschap. Deze rol vereist het beheersen van beslissingen in ieder deelgebied en hun invloed op de totale oplossing.

Deze training is een uitstekende voorbereiding op het examen AZ-303.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
7 september 2020 Veenendaal of Remote inschrijven
26 oktober 2020 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.975,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Analyze resource utilization and consumption
 • Create and configure storage accounts
 • Create and configure a Virtual Machine (VM) for Windows and Linux
 • Create connectivity between virtual networks
 • Implement and manage virtual networking
 • Manage Azure Active Directory (AD)
 • Implement and manage hybrid identities
 • Migrate servers to Azure
 • Configure serverless computing
 • Implement application load balancing
 • Integrate on premises network with Azure virtual network
 • Manage role-based access control (RBAC)
 • Implement Multi-Factor Authentication (MFA)
 • Select an appropriate compute solution
 • Select an appropriate integration solution
 • Select an appropriate storage solution
 • Create web applications by using PaaS
 • Create app or service that runs on Service Fabric
 • Design and develop applications that run in containers
 • Implement authentication
 • Implement secure data solutions
 • Develop long-running tasks
 • Configure a message-based integration architecture
 • Develop for asynchronous processing
 • Develop for autoscaling
 • Implement distributed transactions
 • Develop advanced cloud workloads

Benodigde voorkennis

Goede kennis van het Microsoft Platform

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoft Curriculum (MOC)

Doelgroep

 • IT-Architect
 • Ontwikkelaar
 • Infrastructuur Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Microsoft Azure Architect Technologies (updated)

Info Support Course code
MSAZ303
Supplier (code)
Microsoft (AZ-303)
Length
5 days

Learn to translate business requirements into Azure cloud solutions

Course outline

In this course you will learn to advise stakeholders and translate business requirements into secure, scalable, and reliable solutions.
You learn to have advanced experience and knowledge across various aspects of IT operations, including networking, virtualization, identity, security, business continuity, disaster recovery, data management, budgeting, and governance. This role requires managing how decisions in each area affects an overall solution.

This training is an excellent preparation to the exam AZ-303.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
7 September 2020 Veenendaal of Remote register
26 October 2020 Veenendaal of Remote register

The price for this course is € 2,975.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Analyze resource utilization and consumption
 • Create and configure storage accounts
 • Create and configure a Virtual Machine (VM) for Windows and Linux
 • Create connectivity between virtual networks
 • Implement and manage virtual networking
 • Manage Azure Active Directory (AD)
 • Implement and manage hybrid identities
 • Migrate servers to Azure
 • Configure serverless computing
 • Implement application load balancing
 • Integrate on premises network with Azure virtual network
 • Manage role-based access control (RBAC)
 • Implement Multi-Factor Authentication (MFA)
 • Select an appropriate compute solution
 • Select an appropriate integration solution
 • Select an appropriate storage solution
 • Create web applications by using PaaS
 • Create app or service that runs on Service Fabric
 • Design and develop applications that run in containers
 • Implement authentication
 • Implement secure data solutions
 • Develop long-running tasks
 • Configure a message-based integration architecture
 • Develop for asynchronous processing
 • Develop for autoscaling
 • Implement distributed transactions
 • Develop advanced cloud workloads

Course prerequisites

Goog knowledge of the Microsoft Platform

Follow up courses

Course material

 • Official Microsoft Curriculum (MOC)

Target Audience

 • IT-Architect
 • Developer
 • Infrastructure Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com