Microsoft Azure Architect Design (updated)

Inschrijven Training Microsoft Azure Architect Design (updated)

Info Support Cursuscode
MSAZ304
Leverancier (code)
Microsoft (AZ-304)
Duur
4 dagen

U leert wat de afwegingen zijn bij het ontwerpen van een Azure Architectuur

Cursusbeschrijving

U leert in deze training de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een Azure Solution Architect te worden die stakeholders adviseert en business requirements vertaald in een veilige, schaalbare en betrouwbare oplossing.

U krijgt te maken met diverse aspecten van IT operations, zoals networking, virtualization, identity, security, business continuity, disaster recovery, data management, budgeting, en governance. Deze rol vereist het overzicht hoe individuele beslissingen de totale oplossing beinvloeden.

Deze training is de perfecte voorbereiding voor examen AZ-304, 1 van de 2 verplichte examens (naast AZ-303) om het Azure Architect certificaat te behalen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
21 september 2020 Veenendaal of Remote inschrijven
23 november 2020 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.380,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Determine Workload Requirements
 • Gather Information and Requirements
 • Optimize Consumption Strategy
 • Design an Auditing and Monitoring Strategy
 • Design for Identity and Security (20-25%)
 • Design Identity Management
 • Design Authentication
 • Design Authorization
 • Design for Risk Prevention for Identity
 • Design a Monitoring Strategy for Identity and Security
 • Design a Data Platform Solution
 • Design a Data Management Strategy
 • Design a Data Protection Strategy
 • Design and Document Data Flows
 • Design a Monitoring Strategy for the Data Platform
 • Design a Business Continuity Strategy
 • Design a Site Recovery Strategy
 • Design for High Availability
 • Design a disaster recovery strategy for individual workloads
 • Design a Data Archiving Strategy
 • Design for Deployment, Migration, and Integration
 • Design Deployments
 • Design Migrations
 • Design an API Integration Strategy
 • Design an Infrastructure Strategy
 • Design a Storage Strategy
 • Design a Compute Strategy
 • Design a Networking Strategy
 • Design a Monitoring Strategy for Infrastructure

Benodigde voorkennis

Kennis van Azure administration, development en DevOps en minstens op één van deze gebieden expert zijn

Cursusmateriaal

 • Microsoft Officieel Curriculum (MOC)

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper
 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist
 • IT-Architect

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Microsoft Azure Architect Design (updated)

Info Support Course code
MSAZ304
Supplier (code)
Microsoft (AZ-304)
Length
4 days

Learn to design Azure Solutions

Course outline

Students for this course want to become Azure Solution Architects who advise stakeholders and translates business requirements into secure, scalable, and reliable solutions.

Students should have advanced experience and knowledge across various aspects of IT operations, including networking, virtualization, identity, security, business continuity, disaster recovery, data management, budgeting, and governance. This role requires managing how decisions in each area affects an overall solution.

This course is a perfect preparation voor exam AZ-304, one of the two exams needed to get certified as Azure Architect (exam AZ-303 plus AZ-304)

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
21 September 2020 Veenendaal of Remote register
23 November 2020 Veenendaal of Remote register

The price for this course is € 2,380.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Determine Workload Requirements
 • Gather Information and Requirements
 • Optimize Consumption Strategy
 • Design an Auditing and Monitoring Strategy
 • Design for Identity and Security (20-25%)
 • Design Identity Management
 • Design Authentication
 • Design Authorization
 • Design for Risk Prevention for Identity
 • Design a Monitoring Strategy for Identity and Security
 • Design a Data Platform Solution
 • Design a Data Management Strategy
 • Design a Data Protection Strategy
 • Design and Document Data Flows
 • Design a Monitoring Strategy for the Data Platform
 • Design a Business Continuity Strategy
 • Design a Site Recovery Strategy
 • Design for High Availability
 • Design a disaster recovery strategy for individual workloads
 • Design a Data Archiving Strategy
 • Design for Deployment, Migration, and Integration
 • Design Deployments
 • Design Migrations
 • Design an API Integration Strategy
 • Design an Infrastructure Strategy
 • Design a Storage Strategy
 • Design a Compute Strategy
 • Design a Networking Strategy
 • Design a Monitoring Strategy for Infrastructure

Course prerequisites

Students must have knowledge in Azure administration, Azure development, and DevOps and have expert-level skills in at least one of those domains.

Course material

 • Microsoft Official Curriculum (MOC)

Target Audience

 • Developer
 • Designer
 • Administrator
 • Infrastructure Expert
 • IT-Architect

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com