Microsoft Azure Architect Design

Inschrijven Training Microsoft Azure Architect Design

Info Support Cursuscode
MSAZ304
Leverancier (code)
Microsoft (AZ-304)
Duur
4 dagen

U leert wat de afwegingen zijn bij het ontwerpen van een Azure Architectuur

Cursusbeschrijving

Deze training leert Solutions Architects hoe ze business requirements kunnen vertalen naar veilige, schaalbare en betrouwbare oplossingen. De behandelde stof omvat ontwerpoverwegingen met betrekking tot logboekregistratie, kostenanalyse, authenticatie en autorisatie, beheer, beveiliging, opslag, beschikbaarheid en migratie. Deze rol vereist beslissingen op meerdere gebieden die van invloed zijn op een algehele ontwerpoplossing.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor IT-professionals met expertise in het ontwerpen en implementeren van oplossingen die draaien op Microsoft Azure. Ze moeten brede kennis hebben van IT-operaties, waaronder netwerken, virtualisatie, identiteit, beveiliging, bedrijfscontinuïteit, disaster recovery, gegevensplatform, budgettering en governance. Azure Solution Architects gebruiken de Azure Portal en naarmate ze bedrevener worden, gebruiken ze de Command Line Interface. Deelnemers moeten vaardigheden op expertniveau hebben in Azure-beheer en ervaring hebben met Azure-ontwikkelingsprocessen en DevOps-processen.

Deze training is de perfecte voorbereiding voor examen AZ-304, 1 van de 2 verplichte examens (naast AZ-303) om het Azure Architect certificaat te behalen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
31 mei 2021 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.380,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Determine Workload Requirements
 • Design Identity Management
 • Design a Data Platform Solution
 • Design a Business Continuity Strategy
 • Design for Deployment, Migration, and Integration
 • Design an Infrastructure Strategy

Benodigde voorkennis

Kennis van Azure administration, development en DevOps en minstens op één van deze gebieden expert zijn

Cursusmateriaal

 • Microsoft Officieel Curriculum (MOC)

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper
 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist
 • IT-Architect

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Microsoft Azure Architect Design

Info Support Course code
MSAZ304
Supplier (code)
Microsoft (AZ-304)
Length
4 days

Learn to design Azure Solutions

Course outline

This course teaches Solutions Architects how to translate business requirements into secure, scalable, and reliable solutions. Lessons include design considerations related to logging, cost analysis, authentication and authorization, governance, security, storage, high availability, and migration. This role requires decisions in multiple areas that affect an overall design solution.

Audience profile
This course is for IT Professionals with expertise in designing and implementing solutions running on Microsoft Azure. They should have broad knowledge of IT operations, including networking, virtualization, identity, security, business continuity, disaster recovery, data platform, budgeting, and governance. Azure Solution Architects use the Azure Portal and as they become more adept they use the Command Line Interface. Candidates must have expert-level skills in Azure administration and have experience with Azure development processes and DevOps processes.

This course is a perfect preparation voor exam AZ-304, one of the two exams needed to get certified as Azure Architect (exam AZ-303 plus AZ-304)

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
31 May 2021 Veenendaal of Remote register

The price for this course is € 2,380.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Design a Compute Solution
 • Design a Network Solution
 • Design for Migration
 • Design Authentication and Authorization
 • Design Governance
 • Design a Solution for Databases
 • Select an Appropriate Storage Account
 • Design Data Integration
 • Design a Solution for Logging and Monitoring
 • Design a Solution for Backup and Recovery
 • Design for High Availability
 • Design for Cost Optimization
 • Design an Application Architecture
 • Design Security for Applications

Course prerequisites

Successful Azure Solution Architects start this role with experience on operating systems, virtualization, cloud infrastructure, storage structures, and networking. - Understanding of on-premises virtualization technologies, including: VMs, virtual networking, and virtual hard disks. Understanding of network configuration, including TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), firewalls, and encryption technologies. Understanding of Active Directory concepts, including domains, forests, domain controllers, replication, Kerberos protocol, and Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Understanding of resilience and disaster recovery, including backup and restore operations.

Course material

 • Microsoft Official Curriculum (MOC)

Target Audience

 • Developer
 • Designer
 • Administrator
 • Infrastructure Expert
 • IT-Architect

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com