Microsoft Azure Administrator (updated)

Inschrijven Training Microsoft Azure Administrator (updated)

Info Support Cursuscode
MSAZ104
Leverancier (code)
Microsoft (AZ-104)
Duur
4 dagen

In deze training leert u Microsoft Azure uit te rollen en te beheren

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

In deze training leert u gebruik te maken van de vele diensten van Microsoft Azure. Het uitrollen en beheren van deze diensten. De training gaat in op het gebruik van resources en welke abonnementen mogelijk zijn en hoe te gebruiken. Het uitrollen en schaalbaar maken van virtual machines, die vervolgens op de juist manier in azure netwerken plaatsen met gebruik van loadbalancers en security komen aan de orde. In de laatste modules komt het beheren van identiteiten aan de orde en het secure toegang verschaffen tot resources.

Deze training is ook de juiste voorbereiding voor examen AZ-104 Azure Administrator waarmee de certificatie Microsoft Certified: Azure Administrator Associate behaald

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
28 september 2020 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.420,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Azure Administration
 • Azure Virtual Machines
 • Azure Storage
 • Virtual Networking
 • Intersite Connectivity
 • Monitoring
 • Data Protection
 • Network Traffic Management
 • Azure Active Directory
 • Securing Identities
 • Governance and Compliance
 • Data Services

Benodigde voorkennis

Goede kennis en ervaring met het Microsoft Platform en Netwerken (AD, IP, Databases, Hyper-V, etc)

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoft Curriculum

Doelgroep

 • Ontwerper
 • Infrastructuur Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Microsoft Azure Administrator (updated)

Info Support Course code
MSAZ104
Supplier (code)
Microsoft (AZ-104)
Length
4 days

Learn to deploy and manage Microsoft Azure

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

Students in the course want te become Azure Administrators who manage cloud services that span storage, security, networking, and compute cloud capabilities. You will learn of each service across the full IT lifecycle, and to take requests for infrastructure services, applications, and environments. You will learn to make recommendations on services to use for optimal performance and scale, as well as provision, size, monitor, and adjust resources as appropriate.

This course also prepares for the Certified Azure Administrator exam and certification.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
28 September 2020 Veenendaal of Remote register

The price for this course is € 1,420.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Azure Administration
 • Azure Virtual Machines
 • Azure Storage
 • Virtual Networking
 • Intersite Connectivity
 • Monitoring
 • Data Protection
 • Network Traffic Management
 • Azure Active Directory
 • Securing Identities
 • Governance and Compliance
 • Data Services

Course prerequisites

Knowledge and experience with Microsoft Platform and Networking (AD, IP, Databases, Hyper-V, etc).

Course material

 • Official Microsoft Curriculum

Target Audience

 • Designer
 • Infrastructure Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com