Microsoft Azure Administrator

Inschrijven Training Microsoft Azure Administrator

Info Support Cursuscode
MSAZ104
Leverancier (code)
Microsoft (AZ-104)
Duur
4 dagen

In deze training leert u Microsoft Azure uit te rollen en te beheren

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

Deze training leert IT-professionals hun Azure-abonnementen te beheren, identiteiten te beveiligen, de infrastructuur te beheren, virtuele netwerken te configureren, Azure en on-premise sites te verbinden, netwerkverkeer te beheren, opslagoplossingen te implementeren, virtuele machines te maken en uit te breiden, web-apps en containers te implementeren , het maken van een back-up van data en data te delen en uw oplossing te monitoren.

Doelgroep
Deze training is voor Azure-beheerders. De Azure-beheerder implementeert, beheert en bewaakt identiteiten, opslag, rekenkracht en virtuele netwerken in een cloudomgeving. De Azure-beheerder zorgt voor de inrichting, bewaking en aanpassing van de bronnen.

Deze training is ook de juiste voorbereiding voor examen AZ-104 Azure Administrator waarmee de certificatie Microsoft Certified: Azure Administrator Associate behaald

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
7 december 2020 Veenendaal of Remote inschrijven doorgangsgarantie
11 januari 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
8 februari 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
8 maart 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
19 april 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
17 mei 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
14 juni 2021 Veenendaal of Remote inschrijven

doorgangsgarantie = Startgarantie.
Het tarief voor deze training is € 1.460,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Identity
 • Governance and Compliance
 • Azure Administration
 • Virtual Networking
 • Intersite Connectivity
 • Network Traffic Management
 • Azure Storage
 • Azure Virtual Machines
 • Serverless Computing
 • Data Protection
 • Monitoring

Benodigde voorkennis

Goede kennis en ervaring met het Microsoft Platform en Netwerken (AD, IP, Databases, Hyper-V, etc)

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoft Curriculum

Doelgroep

 • Infrastructuur Specialist
 • Ontwerper

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Microsoft Azure Administrator

Info Support Course code
MSAZ104
Supplier (code)
Microsoft (AZ-104)
Length
4 days

Learn to deploy and manage Microsoft Azure

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

This course teaches IT Professionals how to manage their Azure subscriptions, secure identities, administer the infrastructure, configure virtual networking, connect Azure and on-premises sites, manage network traffic, implement storage solutions, create and scale virtual machines, implement web apps and containers, back up and share data, and monitor your solution.

Audience profile
This course is for Azure Administrators. The Azure Administrator implements, manages, and monitors identity, governance, storage, compute, and virtual networks in a cloud environment. The Azure Administrator will provision, size, monitor, and adjust resources as appropriate.

This course also prepares for the Certified Azure Administrator exam and certification.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
7 December 2020 Veenendaal of Remote register doorgangsgarantie
11 January 2021 Veenendaal of Remote register
8 February 2021 Veenendaal of Remote register
8 March 2021 Veenendaal of Remote register
19 April 2021 Veenendaal of Remote register
17 May 2021 Veenendaal of Remote register
14 June 2021 Veenendaal of Remote register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,460.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Identity
 • Governance and Compliance
 • Azure Administration
 • Virtual Networking
 • Intersite Connectivity
 • Network Traffic Management
 • Azure Storage
 • Azure Virtual Machines
 • Serverless Computing
 • Data Protection
 • Monitoring

Course prerequisites

Knowledge and experience with Microsoft Platform and Networking (AD, IP, Databases, Hyper-V, etc).

Course material

 • Official Microsoft Curriculum

Target Audience

 • Infrastructure Expert
 • Designer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com