Microsoft 365 Mobility and Security

Inschrijven Training Microsoft 365 Mobility and Security

Info Support Cursuscode
MS101
Leverancier (code)
Microsoft (MS-101)
Duur
4 dagen

Leer over de mobile diensten en security van Office 365

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

In de cursus leert u de kennis en vaardigheden om Microsoft 365 Enterprise Administrator te worden, die Microsoft 365 diensten evalueert, plant, migreert, uitrolt en beheert.
Ook het beheren van identiteiten, security, compliance is onderdeel van het takenpakket.

Deze training bereid voor op het examen MS 101, wat examen 2 van 2 is om het Office 365 Enterprise Administrator certificaat te behalen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 juni 2020 Remote inschrijven
24 augustus 2020 Veenendaal inschrijven
28 september 2020 Veenendaal inschrijven
9 november 2020 Veenendaal inschrijven
7 december 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.420,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Implement Modern Device Services
 • Implement Mobile Device Management (MDM)
 • Manage device compliance
 • Plan for devices and apps
 • Plan Windows 10 deployment
 • Implement Microsoft 365 Security and Threat Management
 • Implement Cloud App Security (CAS)
 • Implement threat management
 • Implement Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP)
 • Manage security reports and alerts
 • Manage Microsoft 365 Governance and Compliance
 • Configure Data Loss Prevention (DLP)
 • Implement Azure Information Protection (AIP)
 • Manage data governance
 • Manage auditing

Benodigde voorkennis

Cursist heeft kennis en vaardigheid met het beheren van een Microsoft Platform en goede kennis van de diverse Office 365 diensten.

Cursusmateriaal

 • Microsoft Officieel Materiaal

Doelgroep

 • Infrastructuur Specialist
 • Beheerder

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Microsoft 365 Mobility and Security

Info Support Course code
MS101
Supplier (code)
Microsoft (MS-101)
Length
4 days

learn to manage security and mobile services in Office 365

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

Students for this course want to become Microsoft 365 Enterprise Administrators who take part in evaluating, planning, migrating, deploying, and managing Microsoft 365 services. They perform Microsoft 365 tenant management tasks for an enterprise, including its identities, security, compliance, and supporting technologies.

This training prepares voor exam MS 101 and that exam is 1 of 2 to obtain the Microsoft 365 Enterprise Administrator certification

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 June 2020 Remote register
24 August 2020 Veenendaal register
28 September 2020 Veenendaal register
9 November 2020 Veenendaal register
7 December 2020 Veenendaal register

The price for this course is € 1,420.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Implement Modern Device Services
 • Implement Mobile Device Management (MDM)
 • Manage device compliance
 • Plan for devices and apps
 • Plan Windows 10 deployment
 • Implement Microsoft 365 Security and Threat Management
 • Implement Cloud App Security (CAS)
 • Implement threat management
 • Implement Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP)
 • Manage security reports and alerts
 • Manage Microsoft 365 Governance and Compliance
 • Configure Data Loss Prevention (DLP)
 • Implement Azure Information Protection (AIP)
 • Manage data governance
 • Manage auditing

Course prerequisites

Candidates have a working knowledge of Microsoft 365 workloads and should have been an administrator for at least one Microsoft 365 workload (Exchange, SharePoint, Skype for Business, Windows as a Service). Candidates also have a working knowledge of networking, server administration, and IT fundamentals such as DNS, Active Directory, and PowerShell.

Course material

 • Official Microsoft Curriculum

Target Audience

 • Infrastructure Expert
 • Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com