Microsoft 365 Identity and Services

Inschrijven Training Microsoft 365 Identity and Services

Info Support Cursuscode
MS100
Leverancier (code)
Microsoft (MS-100)
Duur
5 dagen

Leer kennis en vaardigheden voor Microsoft 365 Enterprise Administrator

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

In de cursus leert u de kennis en vaardigheden om Microsoft 365 Enterprise Administrator te worden, die Microsoft 365 diensten evalueert, plant, migreert, uitrolt en beheert.
Ook het beheren van identiteiten, security, compliance is onderdeel van het takenpakket.

Deze training bereid voor op het examen MS 100, wat examen 1 van 2 is om het Office 365 Enterprise Administrator certificaat te behalen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 juni 2020 Remote inschrijven
24 augustus 2020 Veenendaal inschrijven
28 september 2020 Veenendaal inschrijven
9 november 2020 Veenendaal inschrijven
7 december 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.775,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Design and Implement Microsoft 365 Services
 • Manage domains
 • Plan a Microsoft 365 implementation
 • Setup Microsoft 365 tenancy and subscription
 • Manage Microsoft 365 subscription and tenant health
 • Plan migration of users and data
 • Manage User Identity and Roles
 • Design identity strategy
 • Plan identity synchronization by using Azure AD Connect
 • Manage identity synchronization by using Azure AD Connect
 • Manage Azure AD identities
 • Plan Azure AD identities
 • Manage user roles
 • Manage Access and Authentication
 • Manage authentication
 • Implement Multi-Factor Authentication (MFA)
 • Configure application access
 • Implement access for external users of Microsoft 365 workloads
 • Plan Office 365 Workloads and Applications
 • Plan for Office 365 workload deployment
 • Plan Office 365 applications deployment

Benodigde voorkennis

Algemene kennis van en ervaring met het beheren van een Microsoft Infrastructuur

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Microsoft Offcieel cursusmateriaal

Doelgroep

 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Microsoft 365 Identity and Services

Info Support Course code
MS100
Supplier (code)
Microsoft (MS-100)
Length
5 days

Learn to manage Identity and Services in Office 365

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

Students for this course want to become Microsoft 365 Enterprise Administrators who take part in evaluating, planning, migrating, deploying, and managing Microsoft 365 services. They perform Microsoft 365 tenant management tasks for an enterprise, including its identities, security, compliance, and supporting technologies.

This training prepares voor exam MS 100 and that exam is 1 of 2 to obtain the Microsoft 365 Enterprise Administrator certification

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 June 2020 Remote register
24 August 2020 Veenendaal register
28 September 2020 Veenendaal register
9 November 2020 Veenendaal register
7 December 2020 Veenendaal register

The price for this course is € 1,775.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Design and Implement Microsoft 365 Services
 • Manage domains
 • Plan a Microsoft 365 implementation
 • Setup Microsoft 365 tenancy and subscription
 • Manage Microsoft 365 subscription and tenant health
 • Plan migration of users and data
 • Manage User Identity and Roles
 • Design identity strategy
 • Plan identity synchronization by using Azure AD Connect
 • Manage identity synchronization by using Azure AD Connect
 • Manage Azure AD identities
 • Plan Azure AD identities
 • Manage user roles
 • Manage Access and Authentication
 • Manage authentication
 • Implement Multi-Factor Authentication (MFA)
 • Configure application access
 • Implement access for external users of Microsoft 365 workloads
 • Plan Office 365 Workloads and Applications
 • Plan for Office 365 workload deployment
 • Plan Office 365 applications deployment

Course prerequisites

Candidates also have a working knowledge of networking, server administration, and IT fundamentals such as DNS, Active Directory, and PowerShell.

Follow up courses

Course material

 • Microsoft Official Curriculum

Target Audience

 • Administrator
 • Infrastructure Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com