Microsoft 365 Fundamentals

Inschrijven Training Microsoft 365 Fundamentals

Info Support Cursuscode
MS900
Leverancier (code)
Microsoft (MS-900)
Duur
1 dag

Leer de basisconcepten en diensten van Microsoft 365

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer. U leert in deze training wat de basisdiensten zijn in een Microsoft 365 cloud omgeving. U raakt bekend met mogelijkheden op het gebied van Identity Management en Compliance. Tot slot gaat u aan de slag met het prijsmodel van Micosoft 365 en verwerft u inzicht in wat er planmatig nodig is om een Microsoft 365 omgeving op te gaan gebruiken. Deze training bereidt u voor op Microsoft Examen MS-900.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
11 januari 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
8 februari 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
8 maart 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
19 april 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
17 mei 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
14 juni 2021 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 365,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Cloud concepts
 • Core Microsoft 365 services and concepts
 • Core Microsoft 365 components
 • Identity protection and management
 • Service Trust portal and Compliance manager
 • Plan, predict, and compare pricing

Benodigde voorkennis

Algemene IT kennis

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Officeel Microsoft materiaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Projectleider
 • Beheerder

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Microsoft 365 Fundamentals

Info Support Course code
MS900
Supplier (code)
Microsoft (MS-900)
Length
1 day

Learn the basic concepts and services of the Microsoft 365 Cloud

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

In this training you will learn what services Microsoft 365 has to offer. In which way Microsoft has organized Identity Management and how you can use that to benefit your organization. You will learn more about modern could based management of your environment and in what way you can use compliance mechanismes to your advantage. At the end you will have a good understanding of what is needed to plan and make a cost estimation of a Microsoft 365 environment

This training prepares for Microsoft Exam MS 900

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
11 January 2021 Veenendaal of Remote register
8 February 2021 Veenendaal of Remote register
8 March 2021 Veenendaal of Remote register
19 April 2021 Veenendaal of Remote register
17 May 2021 Veenendaal of Remote register
14 June 2021 Veenendaal of Remote register

The price for this course is € 365.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Cloud concepts
 • Core Microsoft 365 services and concepts
 • Core Microsoft 365 components
 • Identity protection and management
 • Service Trust portal and Compliance manager
 • Plan, predict, and compare pricing

Course prerequisites

Basic IT knowledge

Follow up courses

Course material

 • Microsoft Official Curriculum

Related courses

Target Audience

 • Project Manager
 • Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com