Managing Microsoft Teams

Inschrijven Training Managing Microsoft Teams

Info Support Cursuscode
MS700
Leverancier (code)
Microsoft (MS-700)
Duur
2 dagen

Leer Microsoft Teams beheren en/of behaal het Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate certificaat

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

De training ‘Managing Microsoft Teams’ is bedoeld voor personen die de rol van beheerder van Microsoft 365 Teams ambiëren en/of het Microsoft Teams Administrator Associate certificering willen.

Microsoft Teams-beheerders configureren, implementeren en beheren Office 365-workloads voor Microsoft Teams die zich richten op efficiënte en effectieve samenwerking en communicatie in een enterprise-omgeving.

U leert het volgende:
• Wat is ‘Microsoft Teams’ en hoe werken de componenten samen
• Het implementeren van Governance, Security en Compliance voor Microsoft Teams
• Het voorbereiden van een organisatieomgeving op een Microsoft Teams-implementatie
• Het inzetten en beheren van teams
• Het beheren van samenwerking binnen Microsoft Teams
• Technieken voor het beheren en oplossen van communicatie binnen Microsoft Teams

Deze training bereidt u voor op het Associate examen MS-700, Microsoft 365 Certified: Managing Microsoft Teams (examenvoucher is NIET inbegrepen)

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
7 december 2020 Veenendaal of Remote inschrijven
11 januari 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
8 februari 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
8 maart 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
19 april 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
17 mei 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
14 juni 2021 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 730,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Microsoft Teams Overview
 • Implement Microsoft Teams Governance, Security and Compliance
 • Prepare the environment for a Microsoft Teams deployment
 • Deploy and manage teams
 • Manage collaboration in Microsoft Teams
 • Manage communication in Microsoft Teams

Benodigde voorkennis

Beheersing van basisvaardigheden rond Microsoft 365-services en ervaring met Microsoft 365-services. Daarnaast begrip van algemene IT-praktijken, inclusief het gebruik van PowerShell

Cursusmateriaal

 • Microsoft Official Curriculum (MOC)

Doelgroep

 • Infrastructuur Specialist
 • Beheerder

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Managing Microsoft Teams

Info Support Course code
MS700
Supplier (code)
Microsoft (MS-700)
Length
2 days

If you are interested in Microsoft Teams or in passing the Microsoft Teams Administrator Associate certification exam

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

The Managing Microsoft Teams course is designed for persons who are aspiring to the Microsoft 365 Teams Admin role. Microsoft Teams admins configure, deploy, and manage Office 365 workloads for Microsoft Teams that focus on efficient and effective collaboration and communication in an enterprise environment.

you will learn about the following:
• What is Microsoft Teams and how the components work together
• How to implement Governance, Security and Compliance for Microsoft Teams
• How to prepare an organizations environment for a Microsoft Teams deployment
• How to deploy and manage teams
• Ways of managing collaboration in Microsoft Teams
• Techniques to manage and troubleshoot communication in Microsoft Teams

This course prepares you for Associate exam MS 700, entitle you to Microsoft 365 Certified: Managing Microsoft Teams

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
7 December 2020 Veenendaal of Remote register
11 January 2021 Veenendaal of Remote register
8 February 2021 Veenendaal of Remote register
8 March 2021 Veenendaal of Remote register
19 April 2021 Veenendaal of Remote register
17 May 2021 Veenendaal of Remote register
14 June 2021 Veenendaal of Remote register

The price for this course is € 730.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Microsoft Teams Overview
 • Implement Microsoft Teams Governance, Security and Compliance
 • Prepare the environment for a Microsoft Teams deployment
 • Deploy and manage teams
 • Manage collaboration in Microsoft Teams
 • Manage communication in Microsoft Teams

Course prerequisites

A proficient understanding of basic functional experience with Microsoft 365 services and a proficient understanding of general IT practices, including using PowerShell

Course material

 • Microsoft Official Curriculum (MOC)

Target Audience

 • Infrastructure Expert
 • Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com