Linux for Developers

Inschrijven Training Linux for Developers

Info Support Cursuscode
LINUXDEV
Leverancier (code)
QA (QALXESS-2)
Duur
2 dagen

Leer de basisconcepten en elementair gebruik van Linux

Cursusbeschrijving

Deze training geeft developers een overzicht van de Linux principes. Daarnaast leren developers de noodzakelijke vaardigheden om succesvol te kunnen werken in een Linux omgeving. Na deze training kunnen deelnemers zowel gebruikers- en beheerderstaken uitvoeren op een Linux systeem.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
2 september 2019 Utrecht inschrijven
7 oktober 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.070,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Sessies
 • Bestanden en directories
 • Teksteditors
 • Bash shell
 • Beheerders taken
 • Input/output data streams
 • Processen
 • Taken beheren
 • Tools for bestanden
 • Backup en compressie
 • Pipes en filters
 • Reguliere expressies
 • Bestandssysteem toegang
 • Netwerk applicaties
 • X Window System
 • Shell scripts schrijven

Benodigde voorkennis

Geen specifieke voorkennis nodig

Cursusmateriaal

 • QA

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Linux for Developers

Info Support Course code
LINUXDEV
Supplier (code)
QA (QALXESS-2)
Length
2 days

Fundamental concepts of Linux and elementary usage

Course outline

This course provides developers with an overview of the Linux concepts. Next to that developers will learn the necessary skills to successfully work in a Linux environment. At the end of the course students can perform both user and administrator tasks on a Linux system.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
2 September 2019 Utrecht register
7 October 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,070.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Sessions
 • Files and directories
 • Editors
 • Bash shell
 • Administrator tasks
 • Input/output data streams
 • Processes
 • Job control
 • File tools
 • Backup and compression
 • Pipes and filters
 • Regular expressions
 • Filesystem access
 • Network tools
 • X Window System
 • Writing shell scripts

Course prerequisites

No specific skills needed

Course material

 • QA

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com