Leer Maven kennen

Inschrijven Training Leer Maven kennen

Info Support Cursuscode
MAVEN
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

In deze training leert u Maven kennen, een tool om Java projecten te beheren

Cursusbeschrijving

Maven is een tool die door veel beginnende Java-developers wordt onderschat.
In de praktijk wordt vaak een klein deel van de Maven functionaliteit verkend, omdat veel taken in een Maven Java project door de IDE's (IntelliJ & Eclipse) worden overgenomen.
Pas op het moment waarop er echt iets fout gaat en echt naar Maven moet worden gekeken wordt duidelijk dat Maven een krachtige tool is, maar ook een die studie vereist.
Aan de hand van kleine concrete Java-projecten worden de verschillende mogelijkheden en instellingen van Maven behandeld.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
15 januari 2021 Utrecht of Remote inschrijven
24 februari 2021 Utrecht of Remote inschrijven
6 april 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
4 juni 2021 Utrecht of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 595,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Maven installeren
 • Een project maken met Maven
 • Dependencies
 • Lifecycles, Phases & Goals
 • Properties & Resource filtering
 • Overerving
 • Profiles
 • Meervoudige modules
 • Web applicaties met Maven
 • Integratie in IDE's

Cursusmateriaal

 • Boek en Info Support materiaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Leer Maven kennen

Info Support Course code
MAVEN
Supplier
Info Support
Length
1 day

In this course you learn about Maven, a tool to manage your java projects

Course outline

A lot of time is wasted when trying to solve small maven problems.
Why is it that maven seems so difficult? Maven is the default way to describe your Java projects. The maven support in tools like IntelliJ and Eclipse is sublime. Because of this supperior support maven as a tool with its own distinct rules is overlooked.
When small changes are to be made not covered in the IDE, maven can feel like a hard to understand product. However, it is not though.
The various possibilities and settings of Maven are discussed in this course on the basis of small concrete Java projects.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
15 January 2021 Utrecht of Remote register
24 February 2021 Utrecht of Remote register
6 April 2021 Veenendaal of Remote register
4 June 2021 Utrecht of Remote register

The price for this course is € 595.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Install Maven
 • Create a project with Maven
 • Dependencies
 • Lifecycles, Phases & Goals
 • Properties & Resource filtering
 • Inheritance
 • Profiles
 • Multiple modules
 • Web applications with Maven
 • Integration in IDEs

Course material

 • Book and Info Support material

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com