Lambdas and Streams in Java

Inschrijven Training Lambdas and Streams in Java

Info Support Cursuscode
JAVA8
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Leer Lambdas en Streams gebruiken in Java en een nieuwe stijl van programmeren, functioneel programmeren

Cursusbeschrijving

Lambdas en Streams zijn de belangrijkste uitbreiding van Java sinds 2004, toen in Java 5 generics geïntroduceerd werd. Deze cursus biedt u in een evenwichtige mix tussen theorie en praktijk deze onderwerpen aan. Lambdas en Streams worden grondig behandeld. Lambda's en streams zijn meer dan alleen nieuwe libraries: ze introduceren een fundamentele verandering in het Java programmeermodel. Lambdas en Streams zijn een toegankelijke route naar een meer functionele stijl van programmeren die kan worden ingepast in de object-georiënteerde, traditionele stijl van programmeren in Java.
Deze nieuwe api's worden gebruikt in voorbeelden die de functionele stijl van programmeren illustreren.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
1 juli 2020 Remote inschrijven
28 september 2020 Veenendaal inschrijven
11 november 2020 Veenendaal inschrijven
9 december 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.635,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Het doorgeven van code via parameterisatie
 • Lambda expressies
 • Processing data met streams
 • Collecting data met streams
 • Parallel data processing en performance
 • Default methoden
 • Optional: een beter alternatief voor null
 • Functioneel denken
 • Functionele programmeer technieken

Benodigde voorkennis

Een goede kennis van Java

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support materiaal en een boek

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Lambdas and Streams in Java

Info Support Course code
JAVA8
Supplier
Info Support
Length
3 days

Learn Lambdas and Streams in Java and a new style of programming, functional programming

Course outline

Lambdas and Streams in Java are an important extension to the Java programming language since at least 2004 when Java 5 introduced generics to the language. This course gives a balanced mix between theory and practice. Lambda expressions and streams are thoroughly treated. Lambdas and streams are more than just libraries: they introduce fundamental changes to the Java programming model and to the entire style of Java development. They are an accessible route to a functional style of programming which is easily incorporated in the object oriented, traditional style, of programming in Java. These new features are embedded in the functional style of programming which is also explained and ample illustrated during this course.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
1 July 2020 Remote register
28 September 2020 Veenendaal register
11 November 2020 Veenendaal register
9 December 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,635.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Passing code with behavior parameterization
 • Lambda expressions
 • Processing data with streams
 • Collecting data with streams
 • Parallel data processing and performance
 • Default methods
 • Optional: a better alternative to null
 • Thinking functionally
 • Functional programming techniques

Course prerequisites

A thorough knowledge of Java

Follow up courses

Course material

 • Info Support digital course material and a book

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com