Java Persistence API

Inschrijven Training Java Persistence API

Info Support Cursuscode
JPA
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Bouw applicaties met behulp van de Java Persistence API (JPA)

Cursusbeschrijving

De training behandelt de Java Persistence API (JPA). JPA kan gebruikt worden als Object Relational Mapping (ORM) framework om de relatie tussen een relationele database en Java classes vast te leggen. De training begint met uit te leggen hoe een Plain old Java object (POJO) aangepast moet worden zodat het in de database kan worden opgeslagen. Daarna worden meer complexe onderdelen van JPA behandeld zoals relaties, overerving en queries.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
19 augustus 2019 Veenendaal inschrijven
26 augustus 2019 Veenendaal inschrijven
7 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
21 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
11 november 2019 Veenendaal inschrijven
2 december 2019 Utrecht inschrijven
16 december 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.170,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • JPA
 • Entity
 • Entity manager
 • JPQL
 • Criteria API
 • Bean validation
 • Transactions

Benodigde voorkennis

Een goede kennis van de Java-taal is essentieel

Cursusmateriaal

 • Boek Pro JPA 2 (Second Edition) en Info Support cursusmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Java Persistence API

Info Support Course code
JPA
Supplier
Info Support
Length
2 days

Building applications with the Java Persistence API (JPA)

Course outline

This course covers the Java Persistence API (JPA). JPA can be used as an Object Relational Mapping (ORM) framework to map a relational database on Java classes. The course starts by explaining how a Plain old Java object (POJO) can be transformed so it can be persisted to the database. Next more complex elements of JPA are discussed like relationships, inheritance and queries.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
19 August 2019 Veenendaal register
26 August 2019 Veenendaal register
7 October 2019 Veenendaal register
21 October 2019 Veenendaal register
11 November 2019 Veenendaal register
2 December 2019 Utrecht register
16 December 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,170.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • JPA
 • Entity
 • Entity manager
 • JPQL
 • Criteria API
 • Bean validation
 • Transactions

Course prerequisites

Fair knowledge of Java

Course material

 • Book Pro JPA 2 (Second Edition) and Info Support course material

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com