Java for Architects and Project Managers

Inschrijven Training Java for Architects and Project Managers

Info Support Cursuscode
JAVARCH
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Inzicht krijgen in de grondbeginselen van de Java technologie

Cursusbeschrijving

Deze training is bedoeld voor architecten en projectmanagers die niet op de hoogte zijn van de details van de Java technologie, maar die wel belangrijke beslissingen moeten nemen in projecten die gebruik maken van deze technologie. Deze training geeft u een overzicht van de belangrijke onderdelen van het Java platform. U leert wat Enterprise Java is en wat de rol is van verschillende veel gebruikte frameworks.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
2 april 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 585,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Java Standard Edition
 • Java Enterprise Edition
 • Virtual Machine
 • JDBC (DataBase Access)
 • JAAS (pluggable Authentication)
 • XML
 • JMS (Messaging)
 • Java EE
 • Java EE versus Spring
 • JSP and Servlets
 • EJB (components)
 • JSF (Java Server Faces)
 • AJAX
 • Belangrijke APIs kunnen plaatsen: JPA, Hibernate, EclipseLink
 • Frameworks kunnen plaatsen: Wicket, GWT, Play, Spring MVC, etc.
 • Verschillende IDE's: Eclipse, NetBeans, JDeveloper, IntellJ
 • Tools kunnen plaatsen: Maven, Jenkins, Hudson, Nexus, Sonar

Benodigde voorkennis

Algemene kennis van softwareontwikkeling. Enige jaren ervaring met softwareontwikkeling (als architect of als projectmanager).

Cursusmateriaal

 • Het cursusmateriaal bestaat uit de sldes en een boek waarin de behandelde architecturen in groter detail worden uitgewerkt.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • IT Architect
 • Projectleider

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Java for Architects and Project Managers

Info Support Course code
JAVARCH
Supplier
Info Support
Length
1 day

What Architects and Projectmanagers should know about Java-technology

Course outline

This course highlights the most important aspects of Java, and Java related technologies. The course is intended for Architects and Project Managers who do not need in-depth knowledge of the technological aspects of Java, but have to make important decisions in projects that use Java technology. The focus of this course is to factor out the most important decision points and the risks involved. The course consists of lectures and demonstrations.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
2 April 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 585.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Java Standard Edition
 • Java Enterprise Edition
 • Virtual Machine
 • JDBC (DataBase Access)
 • JAAS (pluggable Authentication)
 • XML
 • JMS (Messaging)
 • J2EE
 • JSP and Servlets
 • EJB (components)
 • STRUTS
 • JSF (Java Server Faces)
 • AJAX

Course prerequisites

- general knowledge of software development - several years of experience in software development (on an architectural level or project manager level)

Course material

 • The course materials consist of slides and a book that covers the java architecture in more depth.

Related courses

Target Audience

 • IT Architect
 • Project Manager

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com