Java Enterprise Edition 7 with JPA

Inschrijven Training Java Enterprise Edition 7 with JPA

Info Support Cursuscode
JEE7JPA
Leverancier
Info Support
Duur
5 dagen

Ontwikkel Enterprise applicaties met Java EE 7 technologie

Cursusbeschrijving

U leert tijdens deze training de kracht van EJB's en JPA kennen. Ook leert u hoe u de relevante technieken toepast als u applicaties ontwikkelt. Aan de orde komen onder andere: business components met Session Beans en Message Driven Bean, werken met databases op basis van JPA.
Ook leert u hoe u transacties en security implementeert in een enterprise applicatie, hoe applicaties gedeployed worden op een applicatieserver en de basisconfiguratie van veelgebruikte applicatieservers. Alle behandelde theorie komt uitgebreid terug in labs.

Naast de JEE 7 API's wordt in deze training langer stilgestaan bij de Java Persistence API (JPA). JPA kan gebruikt worden als Object Relational Mapping (ORM) framework om de relatie tussen een relationele database en Java classes vast te leggen. Allereerst wordt uitgelegd hoe een Plain old Java object (POJO) aangepast moet worden zodat het in de database kan worden opgeslagen. Daarna worden meer complexe onderdelen van JPA behandelt zoals relaties, overerving en queries.

Deze training is een combinatie van twee andere trainingen. De eerste 2 dagen correspondeert met de training JPA. De laatste 3 dagen correspondeert met de training Java Enterprise Edition 7.
Zie 'Gerelateeerde cursussen' JPA en Java Enterprise Edition 7 voor meer informatie!

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
17 februari 2020 Veenendaal inschrijven
8 juni 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.925,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • EJB:
 • Stateful en Staless Session Beans
 • Timer beans, Scheduled beans, Singleton beans
 • Context Dependency Injection (CDI)
 • Database gebruik op basis van JPA
 • Gebruik van JMS en Message Driven Beans
 • Declaratief Transactie Management
 • JEE Security
 • Packaging in War en Ear files
 • Testen van Java EE applicaties met Arquillian
 • De basis van:
 • RESTful webservices met JAX-RS

Benodigde voorkennis

Goed kunnen programmeren in Java. Voorkennis van een oudere JEE release is niet noodzakelijk.

Cursusmateriaal

 • Boek + Info Support materiaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Java Enterprise Edition 7 with JPA

Info Support Course code
JEE7JPA
Supplier
Info Support
Length
5 days

Developing Java Enterprise applications using the Java Enterprise 7 Edition

Course outline

Java EE 7 is a very productive and developer friendly stack. The amount of technology is large however, and it's hard to get started without following a course. This course is designed for experienced Java developers who do not have a lot experience with Java EE yet. In this course you will learn to develop applications and services using the latest Java EE technology.

In the course you'll learn to build enterprise applications using a mix of EJB 3.2, JPA 2.1 and CDI 1.1 and RESTful Web Services using JAX-RS. This will provide you with all the tools to build compelling applications. The course is entirely based on the Java EE 7 standards which makes the knowledge portable to every Java EE 7 compatible application server.

Besides the JEE 7 API's this course also covers the Java Persistence API (JPA) and how to integrate it. JPA can be used as an Object Relational Mapping (ORM) framework to map a relational database on Java classes. First transforming a Plain old Java object (POJO) so it can be persisted to the database is explained. Next more complex elements of JPA are discussed like relationships, inheritance and queries.

This course is combination of 2 other courses. The first two days covers the content of the JPA course. The last 3 days corresponds to the course Java Enterprise Edition 7.
See 'Related courses' JPA and Java Enterprise Edition 7 for more information

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
17 February 2020 Veenendaal register
8 June 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,925.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • EJB:
 • Stateful en Staless Session Beans
 • Timer beans, Scheduled beans, Singleton beans
 • Context Dependency Injection (CDI)
 • Database connectivity with JPA
 • JMS and Message Driven Beans
 • Declarative Transaction Management
 • JEE Security
 • Packaging of War and Ear files
 • Testing of Java EE applications with Arquillian
 • An introduction to:
 • RESTful webservices with JAX-RS

Course prerequisites

A mature knowledge of the java language is essential. Knowledge of older JEE releases is not necessary.

Course material

 • Book + slides

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com