Java Enterprise Edition 7

Inschrijven Training Java Enterprise Edition 7

Info Support Cursuscode
JEE7
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Het ontwikkelen van Java Enterprise-toepassingen met behulp van de Java Enterprise Edition 7 en hoe te integreren met JPA

Cursusbeschrijving

Java EE 7 is een zeer productieve en ontwikkelaars vriendelijke stack. De omvang van de Java EE 7 is echter groot, en het is moeilijk om te beginnen zonder eerst een cursus te hebben gevolgd. Deze cursus is bedoeld voor ervaren Java-ontwikkelaars die niet veel ervaring met Java EE hebben. In deze cursus leert u applicaties en services te bouwen met behulp van de nieuwste Java EE technologie.

In deze cursus leert u Enterprise applicaties te bouwen met behulp van een mix van API's namelijk: EJB 3.2, JPA 2.1 en CDI 1.1 en RESTful Web Services met JAX-RS. Deze API's verschaffen u alle mogelijkheden om aantrekkelijke applicaties te bouwen. De cursus is volledig gebaseerd op de Java EE 7 specificatie die het mogelijk maakt portable applicaties te bouwen voor Java EE 7 compatibel applicatieservers.

Opmerking: In deze cursus zal JPA niet behandeld wordt, we zullen in deze training alleen kijken hoe JPA kan integeren met de andere JEE technologieën.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
21 augustus 2019 Veenendaal inschrijven
23 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
4 december 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.755,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Context Dependency Injection (CDI)
 • EJB (Stateful en staless Session Beans, Timer beans, Scheduled beans, Singleton beans)
 • JPA Integratie
 • Declarative Transaction Management
 • JMS en Message Driven Beans
 • JEE Beveiliging
 • Packaging van War en Ear-bestanden
 • Testen van Java EE applicaties met Arquillian
 • Intro RESTful webservices met JAX-RS

Benodigde voorkennis

Een goede kennis van de Java-taal en de JPA API is van essentieel belang. Kennis van oudere JEE releases is niet nodig.

Cursusmateriaal

 • Boek + slides

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Java Enterprise Edition 7

Info Support Course code
JEE7
Supplier
Info Support
Length
3 days

Developing Java Enterprise applications using the Java Enterprise 7 Edition and how to integrate with JPA

Course outline

Java EE 7 is a very productive and developer friendly stack. The amount of technology is large however, and it's hard to get started without following a course. This course is designed for experienced Java developers who do not have a lot experience with Java EE yet. In this course you will learn to develop applications and services using the latest Java EE technology.

In the course you'll learn to build enterprise applications using a mix of EJB 3.2, JPA 2.1 and CDI 1.1 and RESTful Web Services using JAX-RS. This will provide you with all the tools to build compelling applications. The course is entirely based on the Java EE 7 standards which makes the knowledge portable to every Java EE 7 compatible application server.

Note: In this course JPA itself is not treated, we will only look how to integrate JPA with the other JEE technologies

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
21 August 2019 Veenendaal register
23 October 2019 Veenendaal register
4 December 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,755.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Context Dependency Injection (CDI)
 • EJB (Stateful en staless Session Beans, Timer beans, Scheduled beans, Singleton beans)
 • JPA Integratie
 • Declarative Transaction Management
 • JMS and Message Driven Beans
 • JEE Security
 • Packaging of War and Ear-bestanden
 • Testing Java EE applications with Arquillian
 • Intro RESTful webservices with JAX-RS

Course prerequisites

A mature knowledge of the java language and JPA is essential. Knowledge of older JEE releases is not necessary.

Course material

 • Book + slides

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com