Java EE 8 update

Inschrijven Training Java EE 8 update

Info Support Cursuscode
JEE8UPDATE
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Bouw applicaties met behulp van Java EE 8

Cursusbeschrijving

Deze training geeft Java ontwikkelaars een overzicht van de interessantste nieuwe features van Java EE 8.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
26 april 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 585,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Bean Validation 2.0
 • JAX-RS: server send events, reactive client
 • Servlet 4.0
 • Java EE Security API
 • JSON Binding API
 • Context and Dependency Injection: asynchronous events

Benodigde voorkennis

Java EE

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • IT Architect

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Java EE 8 update

Info Support Course code
JEE8UPDATE
Supplier
Info Support
Length
1 day

Building applications with Java EE 8

Course outline

This course provides Java developers with an overview of the most interesting features of Java EE 8.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
26 April 2019 Veenendaal register

The price for this course is € 585.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Bean Validation 2.0
 • JAX-RS: server send events, reactive client
 • Servlet 4.0
 • Java EE Security API
 • JSON Binding API
 • Context and Dependency Injection: asynchronous events

Course prerequisites

Java EE

Course material

 • Info Support course material

Target Audience

 • Developer
 • IT Architect

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com