Java EE 8 update

Inschrijven Training Java EE 8 update

Info Support Cursuscode
JEE8UPDATE
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Bouw applicaties met behulp van Java EE 8

Cursusbeschrijving

Deze training geeft Java ontwikkelaars een overzicht van de interessantste nieuwe features van Java EE 8.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
6 november 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 585,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Bean Validation 2.0
 • JAX-RS: server send events, reactive client
 • Servlet 4.0
 • Java EE Security API
 • JSON Binding API
 • Context and Dependency Injection: asynchronous events

Benodigde voorkennis

Java EE

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • IT Architect

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Java EE 8 update

Info Support Course code
JEE8UPDATE
Supplier
Info Support
Length
1 day

Building applications with Java EE 8

Course outline

This course provides Java developers with an overview of the most interesting features of Java EE 8.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
6 November 2019 Veenendaal register

The price for this course is € 585.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Bean Validation 2.0
 • JAX-RS: server send events, reactive client
 • Servlet 4.0
 • Java EE Security API
 • JSON Binding API
 • Context and Dependency Injection: asynchronous events

Course prerequisites

Java EE

Course material

 • Info Support course material

Target Audience

 • Developer
 • IT Architect

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com