Java 9 and beyond

Mail ons Training Java 9 and beyond

Info Support Cursuscode
JAV9BEYOND
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Leer de nieuwste features van Java 9 en verder

Cursusbeschrijving

U leert de nieuwste features uit de Java Developers Kit. Java ontwikkelt zich sinds versie 9 met regelmaat. In versie 9 kwam modularity als grote nieuwe feature. Vanaf versie 10, die uitkwam in maart 2018, komt er elk half jaar een nieuwe release uit. De support op oudere versie vindt onder voorwaarden nog maar beperkt plaats. Het is daarom belangrijk om bij te blijven, zodat u telkens van de nieuwste mogelijkheden gebruik kunt maken en de stappen om te upgraden klein blijven.

In deze training maakt u kennis met alle belangrijke nieuwe features vanaf Java 9, zoals modularity, jshell, linking en nieuwe/bijgewerkte APIs. Ook kijken we naar toekomstige ontwikkelingen.

Het is een praktische training waarbij theorie en opdrachten elkaar afwisselen.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Java 9: jigsaw, linking, jshell, ServiceLoader, multi release jars
 • Java 10: var
 • Java 11: extended local var, http client
 • Java 12: switch expressions
 • Java 13: switch expressions, text blocks
 • Voor elke versie: API improvements

Benodigde voorkennis

Goede kennis van de Java taal

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support trainingsmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Java 9 and beyond

Info Support Course code
JAV9BEYOND
Supplier
Info Support
Length
2 days

Learn what's new in Java 9 and beyond

Course outline

You will learn the newest features in the Java Developers Kit. Java is developing at a constant pace since version 9. With version 9, modularity was released as a large new feature. After that, from version 10 on Oracle introduced a new six month release cadence. Older versions are from now on only limitedly supported and under certain conditions. These are reasons why it is important to keep up with these developments, so you can use the newest features and the steps to upgrade stay small.

In this training you will get acquainted with all the most important features from Java 9 on, like modularity, jshell, linking en new or modified API's. We will also take a look at future developments.

This training is practically oriented in which theory and assignments alternate.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Java 9: jigsaw, linking, jshell, ServiceLoader, multi release jars
 • Java 10: var
 • Java 11: extended local var, http client
 • Java 12: switch expressions
 • Java 13: switch expressions, text blocks
 • For each version: API improvements

Course prerequisites

Proper knowledge of the Java language

Course material

 • Digital Info Support training material

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com