ITIL Foundation

Mail ons Training ITIL Foundation

Info Support Cursuscode
ITIL017
Leverancier
IT Education
Duur
3 dagen

Leer de kernbegrippen van ITIL Foundation

Cursusbeschrijving

De ITIL ® Foundation training brengt u middels praktische voorbeelden, een casus en opdrachten de basis principes, processen en begrippen bij betreffende ITIL.

CURSUSDUUR EN STUDIEBELASTING
De cursusduur beslaat 3 dagen. Voor het examen moet daarnaast rekening gehouden worden met 12 studie-uren (examen op het eind van de derde dag is optioneel en dus niet inbegrepen in het tarief).

DOEL
Na afloop van de training heeft de deelnemer kennis van:
• Het belang van IT dienstverlening en het beheer van de IT Infrastructuur voor een organisatie en hoe deze IT dienstverlening waarde creëert voor de organisatie;
• Diensten, organisaties en procesmatig werken;
• De ‘IT Service Lifecycle’;
• De belangrijkste concepten, principes, modellen en processen binnen de verschillende stadia van de ‘IT Service Lifecycle’ (Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operations en Continious Service Improvement);
• Integratie dan wel referentie naar andere standaarden of ‘best practices’ in de markt;
• Functies en rollen.

Met deze training waarbinnen ook een proefexamen wordt afgelegd is de deelne(e)m(st)er optimaal voorbereid voor het examen ITIL Foundation in IT Service Management van APMG. Het examen bestaat uit 40 multiple choicevragen en duurt 1 uur. Het certificaat geeft u 2 APMG credit points in ITIL certificering.

WERKWIJZE
Klassikale en interactieve behandeling van de leerstof. De leerstof volgt de levenscyclus van een dienst. Per fase van ‘IT Service Lifecycle’ wordt middels praktijksituaties en een casus (inclusief opdrachten) de leerstof geïntroduceerd. Op basis van de resultaten van de casusopdrachten en (eventuele) ontstane inhoudelijke discussie wordt de theorie uitgewerkt en op het einde getoetst.

KWALITEIT
De PRINCE2 en ITIL trainingen worden verzorgd door een partner van Info Support: IT Education.
“Accredited ITIL® Foundation training is provided by IT Education, APMG-International Accredited Training Organization”.
ITIL® is a Registered Trade Marks of AXELOS Limited.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Structuur Foundation Training en Kwalificaties;
 • Service Management in de praktijk;
 • Service Life Cycle;
 • Service Strategy;
 • Service Design;
 • Service Transition;
 • Service Operations;
 • Continuous Service Improvement;
 • Rollen en Functies;
 • Competenties en training;
 • Technologie en Architecturen;
 • Oefenexamen.

Benodigde voorkennis

Medewerk(st)ers, die betrokken zijn in het beheersen, sturen of leveren van de IT dienstverlening en worden verondersteld kennis te hebben van de (werk)processen binnen Service Management. Deze training is tevens voor degene, die verder opgeleid willen worden binnen Service Management (bijvoorbeeld met een ITIL Intermediate of ITIL Expert certificaat). De deelnemers dienen over elementaire kennis te beschikken van en ervaring te hebben in automatisering, automatiseringsmiddelen en het beheer daarvan.

Cursusmateriaal

 • Cursusmap met daarin o.a. opgenomen:
 • Presentatie (handouts);
 • Casus;
 • Opdrachten;
 • Begrippen en definitielijst;
 • Proefexamen;
 • itSMF introductieboek “Foundations of IT Service Management op basis van ITIL”

Doelgroep

 • Beheerder
 • Beheerder (Woningcorporatie)

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training ITIL Foundation

Info Support Course code
ITIL017
Supplier
IT Education
Length
3 days

New and changed concepts, principles, models and processes of ITIL Foundation

Course outline

This new version of ITIL contains a lot of new and changed concepts, principles, models and processes. Previous version of ITIL (Service Management) consisted of two books to cover the theory. Currently five books are needed to describe the added value and use of service management.

DURATION AND STUDY LOAD
This new version of ITIL contains a lot of new and changed concepts, principles, models and processes. This 3-days training course is needed to provide a high quality course that directly and fully covers ITIL foundation level and to increase your potential for success on the exam. In addition to the trainingcourse an average of 12 hours study should be spend in order to be fully prepared for the exam (exam is not included).

GOAL
After completion of this course the attendee knows and understands:
•The importance of IT services and managing IT infrastructure for the business and how delivering IT services will add and create value for the business;
•Service-, organization- and process-based working methods;
•The IT service life cycle;
•The key concepts, principles, models and processes within the several phases of the IT service life cycle (service strategy, service design, service transition, service operations and continuous service improvement);
•Integration with and reference to other standards or best practices in the market;
•Functions and roles.

This course prepares participants for the examination leading to the ITIL® Foundation certificate; a 60-minute exam. It consists of 40 multiple choice questions. To help prepare attendees for the final exam, a sample exam is delivered during the course. With this certificate 2 ITIL credits will be obtained.

TRAINING METHOD
The course includes a mix of instructor-led training and hands-on exercises to help participants understand the ITIL concepts, organizational structures, roles, functions and process activities related to these processes. This course also prepares participants for the examination leading to the ITIL® Foundation certificate.

TARGET GROUP AND PREQUISITES
The Foundation in IT Service Management certificate is intended for employees involved in IT service management or IT service operation who are required to understand the working processes that are defined as a component of IT service management. Furthermore, it is intended for those who wish to progress further toward IT service management certification (e.g. ITIL® Capabilities or Lifecycle modules). Basic knowledge of computerization, IT and IT infrastructure management.

“Accredited ITIL® Foundation training is provided by IT Education, APMG-International Accredited Training Organization”.
ITIL® is a Registered Trade Marks of AXELOS Limited.

This course will be provided by and at the location of an Info Support partner. This course is excluded from any discount agreement with Info Support.
If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, extra days will be charged.
Please call Info Support for more information.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Service Management as a practice and how it creates business value;
 • Structure Foundation Training en Qualifications;
 • Service Management in de practice;
 • Service Life Cycle;
 • Service Strategy;
 • Service Design;
 • Service Transition;
 • Service Operations;
 • Continuous Service Improvement;
 • Roles and Functions;
 • Technology and Implementation Considerations;
 • Challenges, Critical Success Factors and risks.

Course prerequisites

The Foundation in IT Service Management certificate is intended for employees involved in IT service management or IT service operation who are required to understand the working processes that are defined as a component of IT service management. Furthermore, it is intended for those who wish to progress further toward IT service management certification (e.g. ITIL® Capabilities or Lifecycle modules). Basic knowledge of computerization, IT and IT infrastructure management.

Course material

 • Handouts of presentation;
 • Assignments;
 • Course outline;
 • Mock exam;
 • Foundations of IT Service Management book.

Target Audience

 • Administrator
 • Administrator (Woningcorporation)

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com