IT-Security Foundation

Inschrijven Training IT-Security Foundation

Info Support Cursuscode
ITSECFOUN
Leverancier (code)
Security Academy (ITSF)
Duur
2 dagen

Leer in 2 dagen de basisconcepten van IT-Security

Cursusbeschrijving

Informatiebeveiliging rust op drie peilers: mensen, processen en technologie. Geen van die drie kan zonder de rest. Maar voor mensen met een niet-technische achtergrond kan juist de technische peiler knap lastig zijn. De IT-wereld maakt gebruik van haar eigen specifieke hulpmiddelen en het bijbehorende jargon, waardoor een gesprek met mensen uit die wereld voor niet-ingewijden soms net op een wedstrijd Babylonische spraakverwarring lijkt.

Met deze cursus maakt u in twee dagen op een laagdrempelige wijze kennis met de belangrijkste technische hulpmiddelen die de informatiebeveiliger tot zijn beschikking heeft. Er wordt verteld wat er allemaal in de gereedschapskist zit en wat ieder hulpmiddel doet (de concepten worden uitgelegd), zonder dat u daarbij overspoeld wordt met allerlei details over de precieze technische werking.

Doelgroep
Deze cursus is geschikt voor functionarissen die een beperkte technische achtergrond hebben, maar in hun werk wel met technici in gesprek dienen te kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan:
Aankomend informatiebeveiligers
IT Risk functionarissen
IT Governance functionarissen
Auditors wiens werkveld ook IT omvat of gaat omvatten
Lijnmanagers
Service Management functionarissen
Helpdesk medewerkers

De IT-Security Foundation opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De IT-Security Foundation opleiding is het eerste level uit het Cyber Security & Certification program. De vervolgopleiding is de IT-Security Practitioner opleiding.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat "IT-Security Foundation" en kunt u uw digitale S-ITSF badge aanvragen bij het SECO-Institute.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:
Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
Één jaar SECO-Institute S-ITSF digital badge registratie (wanneer u slaagt voor het examen).
Catering

Bij de cursus zit NIET inbegrepen:
Het examen is NIET inbegrepen in de cursus. U dient zichzelf hiervoor op te geven.

Studiebelasting: 22 uur, als volgt opgebouwd
Contacturen: 14 uur (twee dagen van acht uur, minus pauzes)
Zelfstudie: 8 uur verspreid over de gehele cursus (uitgaande van 4 uur per lesdag)

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
16 juni 2020 Woerden (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.395,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

  • Module 1 - Networks
  • Module 2 - Systems
  • Module 3 - Databases
  • Module 4 - Cryptograhpy
  • Module 5 - Access Management
  • Module 6 - Cloud
  • Module 7 - Vulnerabilities

Benodigde voorkennis

Tijdens de IT-Security Foundation opleiding wordt de basis van IT-security behandeld. Er is geen voorkennis nodig om aan een foundation-level cursus deel te nemen.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

  • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
  • Één jaar SECO-Institute S-ITSF digital badge registratie (wanneer u slaagt voor het examen).

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training IT-Security Foundation

Info Support Course code
ITSECFOUN
Supplier (code)
Security Academy (ITSF)
Length
2 days

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
16 June 2020 Woerden (P) register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,395.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Follow up courses

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com