ISTQB Full Advanced Certificate in Software Testing

Mail ons Training ISTQB Full Advanced Certificate in Software Testing

Info Support Cursuscode
ISTQBFA
Leverancier
Improve
Duur
15 dagen

Voorbereiding op het certificaat ISTQB Full Advanced en de titel Certified Tester Advanced Level (CTAL)

Cursusbeschrijving

Het ISTQB testcertificatie programma is onderverdeeld in een drietal niveaus:

1. Foundation Certificate
2. Advanced Certificate
3. Expert Certificate

Het Advanced level bestaat uit een drietal modules: Test Manager, Test Analyst en Technical Test Analyst. Iemand die alle drie de modules met goed gevolg heeft doorlopen is Full Advanced en mag de titel Certified Tester Advanced Level (CTAL) officieel gebruiken.

De examens bestaan uit scenario gebaseeerde multiple-choice vragen en vinden plaats op de laatste dag van iedere module. Bij een score van 65% of hoger, verkrijgt men het betreffende ISTQB Advanced (deel)certificaat. Met het behalen van alle drie de modules verkrijgt met het certificaat ISTQB Full Advanced en de titel Certified Tester Advanced Level (CTAL).

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

  • Test Management
  • People skills
  • Testverbeteren
  • Testtechnieken
  • Reviews en inspecties
  • Non-functional testing
  • Test tools

Benodigde voorkennis

Het Foundation certificaat is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het ISTQB Advanced examen.

Cursusmateriaal

  • Cursusmap en het boek The Testing Practitioner

Doelgroep

  • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training ISTQB Full Advanced Certificate in Software Testing

Info Support Course code
ISTQBFA
Supplier
Improve
Length
15 days

Course outline

This course will be provided by and at the location of an Info Support partner. This course is excluded from any discount agreement with Info Support.
If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, extra days will be charged.
Please call Info Support for more information.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course prerequisites

Target Audience

  • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com