ISTQB Foundation Extension Agile Tester

Inschrijven Training ISTQB Foundation Extension Agile Tester

Info Support Cursuscode
ISTQBFE
Leverancier
Improve
Duur
2 dagen

Voorbereiding op het examen ‘Foundation Extension – Agile Tester'

Cursusbeschrijving

De training behandelt de beginselen van agile software development en testen, verschillen met traditioneel testen, testmethodes, testtechnieken en tools in agile. Het examen vindt plaats aan het einde van de tweede dag. Het Foundation certificate is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het ‘ISTQB Foundation Extension – Agile Tester’ examen.

De algemene doelstelling van deze training is het verbeteren van kennis en opdoen van praktische vaardigheden op het gebied van agile software testen.

Specifieke doelstellingen:
• Kennis nemen van de grondbeginselen van agile software development
• Kunnen schrijven van user stories
• Begrijpen hoe retrospectives gebruikt worden om procesen te verbeteren
• De verschillen tussen de traditionele en agile aanpak uitleggen
• Begrijpen wat de rol en skills van een tester in een agile team inhouden
• Kennis nemen van verschillende agile test methodes
• Uitvoeren van de rol van agile tester
• Kwaliteitsrisico’s bepalen
• Testinspanning schatten
• Testtechnieken kiezen en toepassen in een agile context
• Voorbereiden op het ISTQB examen
• Verkrijgen van een professioneel internationaal erkend certificaat op het gebied van agile testen

Agile testen wordt behandeld vanuit zowel theoretisch als praktisch perspectief. Oefeningen en meningsvormen hebben een belangrijke plaats binnen deze cursus. Tijdens de cursus worden proefexamens geoefend. Het verdient aanbeveling ter voorbereiding op het examen in de avonduren de gedoceerde lesstof te bestuderen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
30 maart 2020 Eindhoven (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.195,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

  • Beginselen van agile development
  • Verschillen traditioneel en agile
  • Status testen in agile projecten
  • Eigenschappen van de agile tester
  • Agile testmethodes
  • Kwaliteitsrisico’s en testinspanning bepalen
  • Technieken in agile projecten
  • Tools in agile projecten

Doelgroep

  • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training ISTQB Foundation Extension Agile Tester

Info Support Course code
ISTQBFE
Supplier
Improve
Length
2 days

Course outline

This course will be provided by and at the location of an Info Support partner. This course is excluded from any discount agreement with Info Support.
If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, extra days will be charged.
Please call Info Support for more information.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
30 March 2020 Eindhoven (P) register

The price for this course is € 1,195.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Target Audience

  • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com