ISTQB Foundation Extension Agile Tester

Mail ons Training ISTQB Foundation Extension Agile Tester

Info Support Cursuscode
ISTQBFE
Leverancier
Improve
Duur
2 dagen

Voorbereiding op het examen ‘Foundation Extension – Agile Tester'

Cursusbeschrijving

De training behandelt de beginselen van agile software development en testen, verschillen met traditioneel testen, testmethodes, testtechnieken en tools in agile. Het examen vindt plaats aan het einde van de tweede dag. Het Foundation certificate is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het ‘ISTQB Foundation Extension – Agile Tester’ examen.

De algemene doelstelling van deze training is het verbeteren van kennis en opdoen van praktische vaardigheden op het gebied van agile software testen.

Specifieke doelstellingen:
• Kennis nemen van de grondbeginselen van agile software development
• Kunnen schrijven van user stories
• Begrijpen hoe retrospectives gebruikt worden om procesen te verbeteren
• De verschillen tussen de traditionele en agile aanpak uitleggen
• Begrijpen wat de rol en skills van een tester in een agile team inhouden
• Kennis nemen van verschillende agile test methodes
• Uitvoeren van de rol van agile tester
• Kwaliteitsrisico’s bepalen
• Testinspanning schatten
• Testtechnieken kiezen en toepassen in een agile context
• Voorbereiden op het ISTQB examen
• Verkrijgen van een professioneel internationaal erkend certificaat op het gebied van agile testen

Agile testen wordt behandeld vanuit zowel theoretisch als praktisch perspectief. Oefeningen en meningsvormen hebben een belangrijke plaats binnen deze cursus. Tijdens de cursus worden proefexamens geoefend. Het verdient aanbeveling ter voorbereiding op het examen in de avonduren de gedoceerde lesstof te bestuderen.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

  • Beginselen van agile development
  • Verschillen traditioneel en agile
  • Status testen in agile projecten
  • Eigenschappen van de agile tester
  • Agile testmethodes
  • Kwaliteitsrisico’s en testinspanning bepalen
  • Technieken in agile projecten
  • Tools in agile projecten

Doelgroep

  • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training ISTQB Foundation Extension Agile Tester

Info Support Course code
ISTQBFE
Supplier
Improve
Length
2 days

Course outline

This course will be provided by and at the location of an Info Support partner. This course is excluded from any discount agreement with Info Support.
If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, extra days will be charged.
Please call Info Support for more information.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Target Audience

  • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com