ISTQB Advanced Test Manager

Inschrijven Training ISTQB Advanced Test Manager

Info Support Cursuscode
ISTQBATM
Leverancier
Improve
Duur
6 dagen

Voorbereiding op het examen “ISTQB Advanced Test Manager Certificate”

Cursusbeschrijving

De ISTQB Advanced Test Manager training duurt zes dagen verspreid over een aantal weken (inclusief examen en exclusief optionele examentraining). Daarnaast dient men rekening te houden met enig huiswerk.
De nadruk ligt op het toepassen van gestructureerd testen in de praktijk en verdieping van de testkennis. Zo’n 50% van de training bestaat uit praktische oefeningen, mede gebaseerd op een uitgebreide case. Deze training is een voorbereiding op het examen “ISTQB Advanced Test Manager Certificate” en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB worden gesteld. Deze cursus gaat uitgebreid in op testmanagement, reviews, managementtools en test process improvement. Het Foundation certificate is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het Advanced Certificate examen.
Trainingstijden: 9.15 – 17.00 uur

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 september 2020 Baarn (P) inschrijven
9 november 2020 Eindhoven (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.570,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

  • Testmanagement
  • Reviews en inspecties
  • People skills
  • Testtechnieken
  • Testverbeteren

Benodigde voorkennis

ISTQB Foundation Certificaat

Cursusmateriaal

  • Cursusmap en het boek The Testing Practitioner
  • 3 maanden gratis e-coaching

Doelgroep

  • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training ISTQB Advanced Test Manager

Info Support Course code
ISTQBATM
Supplier
Improve
Length
6 days

Course outline

This course will be provided by and at the location of an Info Support partner. This course is excluded from any discount agreement with Info Support.
If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, extra days will be charged.
Please call Info Support for more information.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 September 2020 Baarn (P) register
9 November 2020 Eindhoven (P) register

The price for this course is € 2,570.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course prerequisites

Target Audience

  • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com