ISTQB Advanced Test Analyst

Inschrijven Training ISTQB Advanced Test Analyst

Info Support Cursuscode
ISTQBATA
Leverancier
Improve
Duur
5 dagen

Voorbereiding op het examen “ISTQB Advanced Test Analyst Certificate”

Cursusbeschrijving

De ISTQB Advanced Test Analyst training duurt vijf dagen verspreid over een aantal weken (de laatste dag is in de ochtend examentraining en in de middag het examen). Daarnaast dient men rekening te houden met enig huiswerk. De nadruk ligt op het toepassen van gestructureerd testen in de praktijk en verdieping van de testkennis. Zo’n 50% van de cursus bestaat uit praktische oefeningen, mede gebaseerd op een uitgebreide case. Deze training is een voorbereiding op het examen “ISTQB Advanced Test Analyst Certificate” en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB worden gesteld. Deze training gaat onder andere uitgebreid in op testanalyse, testtechnieken, usability testen, en reviews. Het Foundation certificate alsmede 18 maanden praktijkervaring
zijn voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het Advanced Certificate examen.
Het examen bestaande uit scenario gebaseeerde mutiple-choice vragen vindt plaats op dag zes van de training. Bij een score van 65% of hoger verkrijgt men het ISTQB Advanced Test Analyst certificaat.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
9 september 2020 Eindhoven (P) inschrijven
11 november 2020 Baarn (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.485,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

  • Testmanagement
  • Reviews en inspecties
  • People skills
  • Bevindingenrapportage en beheer
  • Overzicht testtools
  • Testtechnieken
  • Non-functional testen

Benodigde voorkennis

ISTQB Foundation Certificaat

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

  • Cursusmap en het boek The Testing Practitioner

Doelgroep

  • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training ISTQB Advanced Test Analyst

Info Support Course code
ISTQBATA
Supplier
Improve
Length
5 days

Course outline

This course will be provided by and at the location of an Info Support partner. This course is excluded from any discount agreement with Info Support.
If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, extra days will be charged.
Please call Info Support for more information.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
9 September 2020 Eindhoven (P) register
11 November 2020 Baarn (P) register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,485.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course prerequisites

Follow up courses

Target Audience

  • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com