ISTQB Advanced Technical Test Analyst

Inschrijven Training ISTQB Advanced Technical Test Analyst

Info Support Cursuscode
ISTQBATTA
Leverancier
Improve
Duur
4 dagen

Voorbereiding op het examen “ISTQB Advanced Technical Test Analyst Certificate”

Cursusbeschrijving

De ISTQB Advanced Technical Test Analyst cursus duurt drie dagen verspreid over tweetal weken (inclusief examentraining en examen). Men dient rekening te houden met enig huiswerk. De nadruk ligt op het toepassen van gestructureerd testen in de praktijk en verdieping van de testkennis. Zo’n 50% van de cursus bestaat uit praktische oefeningen, mede gebaseerd op een uitgebreide case. Deze cursus is een voorbereiding op het examen “ISTQB Advanced Technical Test Analyst Certificate” en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB worden gesteld. Deze cursus gaat onder andere uitgebreid in op component testen, white-box testtechnieken, statische analyse, non-functional testen en geautomatiseerd testen. Het Foundation certificaat, evenals 18 maanden praktijkervaring en het hebben gevolgd van de training ISTQB Advanced Test Analyst zijn voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de training en het Advanced Technical Test Analyst Certificate examen.
Het examen bestaat uit scenario gebaseerde mutiple-choice vragen vindt plaats op een afzonderlijke dag ongeveer één week na de laatste trainingdag. Bij een score van 65% of hoger verkrijgt men het ISTQB Advanced Technical Test Analyst certificaat.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
21 september 2020 Eindhoven (P) inschrijven
10 november 2020 Utrecht (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.890,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

  • Testsoorten
  • Testtechnieken
  • Reviews en inspecties
  • Non-functional testing
  • Test tools

Benodigde voorkennis

ISTQB Foundation ISTQB Advanced Test Analyst

Cursusmateriaal

  • Cursusmap en het boek The Testing Practitioner

Doelgroep

  • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training ISTQB Advanced Technical Test Analyst

Info Support Course code
ISTQBATTA
Supplier
Improve
Length
4 days

Course outline

This course will be provided by and at the location of an Info Support partner. This course is excluded from any discount agreement with Info Support.
If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, extra days will be charged.
Please call Info Support for more information.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
21 September 2020 Eindhoven (P) register
10 November 2020 Utrecht (P) register

The price for this course is € 1,890.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course prerequisites

Target Audience

  • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com