ISO 22301 Preparation Course

Inschrijven Training ISO 22301 Preparation Course

Info Support Cursuscode
ISO22301
Leverancier
Security Academy
Duur
3 dagen

Leer een managementsysteem voor business continuity dat aan de eisen van de ISO22301 voldoet op te zetten en toe te passen in uw eigen organisatie

Cursusbeschrijving

Tijdens de cursus Certified Implementer of ISO22301 leert u een managementsysteem voor business continuity dat aan de eisen van de ISO22301 voldoet op te zetten en toe te passen in uw eigen organisatie.

De ISO 22301 is op dit moment de business continuity normering die internationaal veelvuldig wordt gevraagd door klanten. Met deze cursus toont u aan dat u in staat bent business continuity volgens de ISO 22301 in te voeren.

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of zich al bezighouden met de implementatie van de ISO 22301-norm.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
18 maart 2020 Partner NL inschrijven
25 maart 2020 Woerden (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.950,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • De inhoud van ISO 22301 Societal Security – Business continuity management – Requirements
 • De implementtiefasen binnen ISO 22301
 • Welke onderdelen behoren tot een gedegen implementatie van ISO 22301?
 • De inrichting van het syteembeheer
 • De werking van de Plan-Do-Check-Act cyclus binnen dit kader
 • Hoe de bestuurders van de organisatie worden betrokken bij het systeem
 • Het opstellen van een Business Impact Analyse (BIA)
 • Het opstellen van een risicoanalyse
 • Het opstellen van een communicatieplan
 • De inhoud van het weerstand- en veerkrachtplan en de uitvoering hiervan
 • Het opstellen van een Business Continuity Plan (BCP)
 • Hoe bestaande elementen van het BCP zijn geborgd in de organisatie
 • Hoe een succesvol geïmplementeerd BCMS dient te worden geborgd, onderhouden, herzien en geoefend
 • Hoe een succesvol geïmplementeerd BCMS onderdeel wordt van de organisatiecultuur
 • De certificeringprocedure van ISO 22301

Benodigde voorkennis

Voor deze cursus is geen bijzondere voorkennis vereist

Cursusmateriaal

 • Slides en de officiële, door het NEN uitgegeven, ISO 22301-norm
 • NIET inbegrepen is het SECO-Institute online Business Continuity Foundation examen

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training ISO 22301 Preparation Course

Info Support Course code
ISO22301
Supplier
Security Academy
Length
3 days

Course outline

This course will be conducted in Dutch

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
18 March 2020 Partner NL register
25 March 2020 Woerden (P) register

The price for this course is € 1,950.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com