IREB Foundation

Inschrijven Training IREB Foundation

Info Support Cursuscode
IREB
Leverancier
Improve
Duur
3 dagen

Voorbereiding op het examen "Certified Professional for Requirements Engineering Foundation level"

Cursusbeschrijving

De International Requirements Engineering Board (IREB) is een internationale non-profit organisatie die zich richt op het verdere professionaliseren van het Requirements vakgebied. (Vergelijkbaar met ISTQB op het gebied van testen.) De driedaagse geaccrediteerde training is tevens een voorbereiding op het examen "Certified Professional for Requirements Engineering Foundation level" en voldoet aan de eisen zoals deze door IREB zijn vastgesteld gesteld. De training behandelt zowel de internationale terminologie als standaarden, technieken en methoden ten aanzien van Requirement Engineering en Requirements Management. Het multiple-choice examen vindt plaats aan het einde van de derde dag en duurt 75 minuten.

Opzet van de training
Requirement Engineering wordt zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief behandeld.
Oefeningen en meningsvormen hebben een belangrijke plaats binnen deze cursus. Tijdens de training worden examenvragen veelvuldig geoefend. Het verdient aanbeveling ter voorbereiding op het examen in de avonduren de gedoceerde lesstof te bestuderen.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
2 september 2019 Utrecht (P) inschrijven
3 oktober 2019 Baarn (P) inschrijven
6 november 2019 Eindhoven (P) inschrijven
9 december 2019 Baarn (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.745,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Basisprincipes
 • Requirement types en beschrijvingen
 • Requirement Documentatie
 • Verzamelen van Requirements
 • Requirements Management
 • Tools

Benodigde voorkennis

geen

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Alle deelnemers ontvangen het boek “Requirements Engineering Fundamentals” door o.a. Chris Rupp en 3 maanden gratis e-coaching.

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper
 • IT Architect
 • Informatie Analist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training IREB Foundation

Info Support Course code
IREB
Supplier
Improve
Length
3 days

Course outline

This course will be provided by and at the location of an Info Support partner. This course is excluded from any discount agreement with Info Support.
If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, extra days will be charged.
Please call Info Support for more information.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
2 September 2019 Utrecht (P) register
3 October 2019 Baarn (P) register
6 November 2019 Eindhoven (P) register
9 December 2019 Baarn (P) register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,745.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Follow up courses

Target Audience

 • Developer
 • Designer
 • IT Architect
 • Information Analyst

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com