IREB Advanced Elicitation and Consolidation

Inschrijven Training IREB Advanced Elicitation and Consolidation

Info Support Cursuscode
IREBADV
Leverancier
Improve
Duur
3 dagen

Voorbereiding op het examen “Certified Professional for Requirements Engineering – Advanced Level, Elicitation and Consolidation”

Cursusbeschrijving

Deze driedaagse geaccrediteerde cursus is een voorbereiding op het examen “Certified Professional for Requirements Engineering – Advanced Level, Elicitation and Consolidation” en voldoet aan de eisen zoals deze door IREB zijn vastgesteld. De cursus behandelt zowel de internationale terminologie als standaarden, technieken en methoden ten aanzien van Advanced Requirement Engineering en Requirements Management met aandacht op het verkrijgen en ontwikkelen van: requirements sources, elicitation techniques, consolidation techniques en communicatie. Als aanvulling bovenop de theoretische fundamenten, is er tijdens de cursus veel aandacht voor oefeningen uit het praktijk. Daardoor beslaan de praktische componenten ongeveer de helft van de cursus.

Specifieke doelstellingen:
•Het verbeteren van Requirement Engineering en Management activiteiten binnen het project en de organisatie;
•Het verkrijgen van praktische vaardigheden door het toepassen van internationale standaarden, "best practice" ervaringen, voorbeelden en praktijk oefeningen;
•Voorbereiding op het officiële examen aan het eind van de 3e dag;
•Het verkrijgen van een internationaal erkend certificaat voor Advanced Requirement Engineering.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
28 november 2019 Eindhoven (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.295,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Kennis van requirement bronnen
 • Requirement bronnen
 • Kennis en toepassing van elicitation technieken
 • Onderzoek, observatie en creatieve technieken voor requirements elicitation
 • Communicatie voor requirement engineering
 • Herkennen van conflicten en het vinden van oplossingen
 • Kennis en toepassen verschillende consolidatie technieken

Benodigde voorkennis

Kandidaten voor de CPRE Advanced Level module examen moeten in het bezit zijn van het CPRE Foundation Level certificaat.

Doelgroep

 • IT Architect
 • Functioneel Ontwerper
 • Informatie Analist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training IREB Advanced Elicitation and Consolidation

Info Support Course code
IREBADV
Supplier
Improve
Length
3 days

Course outline

This course will be provided by and at the location of an Info Support partner. This course is excluded from any discount agreement with Info Support.
If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, extra days will be charged.
Please call Info Support for more information.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
28 November 2019 Eindhoven (P) register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,295.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course prerequisites

Target Audience

 • IT Architect
 • Information Analyst
 • Information Analyst

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com