Introduction to SQL Databases

Mail ons Training Introduction to SQL Databases

Info Support Cursuscode
MS10985
Leverancier (code)
Microsoft (10985)
Duur
3 dagen

Leer fundamentele database concepten

Cursusbeschrijving

Startende in een rol waarin u database technologie gaat gebruiken of waarbij uw rol database technologieën gaat bevatten leert u de fundamentele database concepten inclusief database types, database talen en database ontwerp.

Aan het eind van deze training heeft u kennis van:
• Kern database concepten
• database talen
• data modelleer technieken te beschrijven
• normalizatie en denormalizatie technieken
• relatie types en effecten in database ontwerp
• de effecten van database ontwerp op performance
• veel gebruikte database objecten

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Introductie databases
 • Data Modellering
 • Normalizatie
 • Relaties
 • Effect van database design op performance
 • Introductie veel gebruikte database objecten

Benodigde voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van Microsoft met opdrachten

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Infrastructuur Specialist
 • ICT Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Introduction to SQL Databases

Info Support Course code
MS10985
Supplier (code)
Microsoft (10985)
Length
3 days

Learn fundamental database concepts

Course outline

As someone who is moving into a database role, or whose role has expanded to include database technologies you learn fundamental database concepts including database types, database languages, and database designs.

After completing this course, as a student you will be able to:
• Describe key database concepts in the context of SQL Server 2016
• Describe database languages used in SQL Server 2016
• Describe data modelling techniques
• Describe normalization and denormalization techniques
• Describe relationship types and effects in database design
• Describe the effects of database design on performance
• Describe commonly used database objects

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Introduction to databases
 • Data Modelling
 • Normalization
 • Relationships
 • Effects of database design on performance
 • Introduction commonly used database objects

Course prerequisites

No specific knowledge needed to attend this course

Follow up courses

Course material

 • Digital coursematerial from Microsoft with labs

Related courses

Target Audience

 • Infrastructure Expert
 • IT Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com