Introduction to Programming with Java

Inschrijven Training Introduction to Programming with Java

Info Support Cursuscode
INPROJAV
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Leer de basisconcepten van softwareontwikkeling

Cursusbeschrijving

In deze training leert u de basisconcepten van softwareontwikkeling kennen en de basis van object oriëntatie. U leert programmeren met een Object-georiënteerde taal. De focus van het praktische deel van deze training ligt op het zelfstandig oplossen van eenvoudige problemen met de procedurele elementen uit Java. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Eclipse als ontwikkelomgeving. Deze klassikale training is geschik voor iedereen die wil leren programmeren. De training kan ook als basis worden gebruikt voor de vervolgtraining 'Java Programming' waarin object orientatie verder wordt uitgewerkt.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
9 juli 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.605,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introductie van programmeer concepten
 • Basis Programmeer taal concepten
 • Programma Flow
 • Algorithmen and Data Structuren
 • Error Afhandeling en Debugging
 • Werken met Eclipse

Benodigde voorkennis

Geen

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Introduction to Programming with Java

Info Support Course code
INPROJAV
Supplier
Info Support
Length
3 days

Learn the basics of computer programming

Course outline

In this 3-day course, you will learn the basics of computer programming. The course assumes no prior programming experience and introduces the concepts needed to progress to the intermediate courses on programming, such as 'Java Programming'
The focus will be on core programming concepts such as computer storage, data types, decision structures, and repetition by using loops. Deep coverage of Object orientation is not the aim of this course.
This course is intended for you when you are new to software development and want, or need, to gain an understanding of programming fundamentals and an introduction to object-oriented programming concepts. You might want to gain an understanding of the core programming fundamentals before moving on to more advanced courses such as 'Java Programming'.

At Course Completion
Explain core programming fundamentals such as computer storage and processing.
Explain computer number systems such as binary.
Create and use variables and constants in programs.
Explain how to create and use functions in a program.
Create and use decisions structures in a computer program.
Create and use repetition (loops) in a computer program.
Explain pseudocode and its role in programming.
Explain the basic computer data structures such as arrays, lists, stacks, and queues.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
9 July 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,605.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction to Core Programming Concepts
 • Core Programming Language Concepts
 • Program Flow
 • Algorithms and Data Structures

Course prerequisites

None

Follow up courses

Course material

 • Info Support coursematerial

Target Audience

 • Developer
 • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com