Introduction to Object Orientation and Component Based Development

Inschrijven Training Introduction to Object Orientation and Component Based Development

Info Support Cursuscode
INOO
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Kennismaking met objectoriëntatie en component based development

Cursusbeschrijving

U krijgt een inleiding in de belangrijkste principes van het objectgeoriënteerd ontwikkelen en component based development. U maakt uitgebreid kennis met kernbegrippen zoals encapsulation, inheritance en polymorfisme. Ook leert u over de verbanden tussen de twee methoden. Tijdens een eenvoudige praktijkopdracht maakt u zelf een objectgeoriënteerd ontwerp. Aan het einde van de training hebt u enig begrip van de voordelen van objectoriëntatie
en component based development en kent u de belangrijkste termen uit de
objectoriëntatie (inheritance, encapsulation, polymorfisme).

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
1 april 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 545,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

  • Object Orientatie vanuit historisch perspectief
  • Object Orientatie: terminologie en gebruik
  • Component Based Development: wat is het, waar gebruik je het en wanneer

Benodigde voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

  • Door ons zelf ontwikkeld materiaal bestaande uit slides en een eenvoudige praktische opdracht

Doelgroep

  • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Introduction to Object Orientation and Component Based Development

Info Support Course code
INOO
Supplier
Info Support
Length
1 day

An overview of Object Orientation and Component Based Development

Course outline

In this course the main principles of Object Orientation and Component Based Development are explained. Object Orientation is approached from an historical perspective and the most important topics are covered, like encapsulation, inheritance, polymorphism etc. Then the relationship between Object Orientation and Component Based Development is discussed. There is a simple practical exercise in which students make a simple Object Oriented design.
At the end of the course students will have some understanding of the benefits of Object Orientation and Component Based Development and they will be able to understand the most important terms (inheritance, encapsulation, polymorphism)

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
1 April 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 545.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

  • Object Orientation from an historical perspective
  • Object Orientation: terminology and use
  • Component Based Development, what is it, why do we need it, and when do we use it

Course prerequisites

No prior knowledge is required

Follow up courses

Course material

  • Our own developed coursematerials, consisting of slides and a simple practical exercise

Target Audience

  • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com