Introduction to Data Analytics and Business Intelligence

Inschrijven Training Introduction to Data Analytics and Business Intelligence

Info Support Cursuscode
INBI
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Leer de principes van Data Analytics en Business Intelligence in één dag

Cursusbeschrijving

Als ontwikkelaar, ontwerper of architect krijgt u een stevige basis over de beginselen van Data & Analytics en BI (Business Intelligence). In één dag vatten we samen wat Data & Analytics inhoudt, wat het verschil is met BI, welke toepassingen er zijn, wat de trends in dit vakgebied zijn en wat een Data & Analytics of BI project uniek maakt.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
18 februari 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 495,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Wat is Data & Analytics? Wat is Business Intelligence?
 • Architectuur
 • Terminologie
 • Toepassingen
 • Self Service
 • Tools en gebruikersgroepen
 • Trends
 • Projectaanpak

Benodigde voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • ICT Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Introduction to Data Analytics and Business Intelligence

Info Support Course code
INBI
Supplier
Info Support
Length
1 day

Principles of Data Analytics and Business Intelligence explained

Course outline

As a software developer, designer of architect you get an overview of Data & Analytics and BI (Business Intelligence). You also learn to identify the use cases of Data & Analytics and Business Intelligence, as well as architecture, terminology, applications and trends.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
18 February 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 495.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • What is Data & Analytics? What is Business Intelligence?
 • Architecture
 • Terminology
 • Applications
 • Self Service
 • Tools and user groups
 • Trends
 • Project Approach

Course prerequisites

No specific prior knowlegde required

Course material

 • Digital Info Support course material

Target Audience

 • IT Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com