Introductie in de BlockChain technologie

Inschrijven Training Introductie in de BlockChain technologie

Info Support Cursuscode
BLCHNT
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Leer BlockChain technologie gebruiken en de achterliggende concepten begrijpen

Cursusbeschrijving

BlockChain is een nieuwe vorm van transactietechnologie waarbij vertrouwen tussen partijen vastgelegd ligt in een BlockChain. Ook biedt deze technologie mogelijkheden voor slim eigendom, slimme contracten en slimme objecten. In deze tweedaagse training introduceren we de concepten en technieken die u de basis geven om u verder te ontwikkelen als specialist in de BlockChaintechnologie. Deze training bevat veel praktische oefeningen waarbij u stap voor stap uw eerste op BlockChaintechnologie gebaseerde toepassing ontwikkelt.
In de training wordt BitCoin als voorbeeld gebruikt om te laten zien hoe BlockChain in de praktijk werkt. Vervolgens worden de begrippen gegeneraliseerd zodat de volgende stap gemaakt kan worden naar de toepassing van BlockChain in een andere context.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
15 maart 2021 Utrecht of Remote inschrijven
25 mei 2021 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.190,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introductie
 • Wat is de Blockchain?
 • Toepassingsmogelijkheden
 • Concepten
 • Bitcoin
 • Concepts
 • Transacties
 • BlockChain
 • Moeilijkheden
 • Forks
 • Network
 • Double Spending
 • Json-RPC interface
 • Generalisatie
 • State machine
 • UTXO model
 • VM model
 • Smart contracts
 • Ethereum
 • Accounts
 • Transactions / messages
 • Smart contracts

Benodigde voorkennis

Kennis van Javascript Kennis van Cryptografie (Asymmetrische encryptie, Digital Signatures) wordt aanbevolen.

Cursusmateriaal

 • Handouts
 • Labs

Doelgroep

 • IT-Architect
 • IT-Specialist
 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Introduction to the BlockChain technology

Info Support Course code
BLCHNT
Supplier
Info Support
Length
2 days

Learn how to use BlockChain technology and understand the concepts.

Course outline

The BlockChain is a new form of transaction technology that serves as a trusted third party. This technology also provides opportunities for smart property, smart contracts and smart objects. In this two-day training, we introduce the concepts and techniques to give you the basis that is needed to develop further as a specialist in the BlockChain technology. This training includes many practical exercises where you build your first BlockChain technology-based application step by step.
At first we will introduce BitCoin as a real world example of how BlockChain technology works. The we will generalize the concepts to make the next step to use BlockChain in a different context.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
15 March 2021 Utrecht of Remote register
25 May 2021 Veenendaal of Remote register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,190.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction
 • What is the BlockChain?
 • Application possibilities
 • Concepts
 • Bitcoin
 • Concepts
 • Transactions
 • BlockChain
 • Difficulty
 • Forks
 • Network
 • Double Spending
 • Json-RPC interface
 • Generalisation
 • State machine
 • UTXO model
 • VM model
 • Smart contracts
 • Ethereum
 • Accounts
 • Transactions / messages
 • Smart contracts

Course prerequisites

Knowledge of Javascript Knowledge of Cryptography (Asymmetric Encryption, Digital Signatures) is recommended

Course material

 • hand outs
 • labs

Target Audience

 • IT-Architect
 • IT-Specialist
 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com