Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

Inschrijven Training Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

Info Support Cursuscode
MS10993
Leverancier (code)
Microsoft (10993)
Duur
2 dagen

Combineer uw online en lokale identity solution met elkaar

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

In deze training leert u om een lokale Active Directory to koppelen en te synchroniseren met Azure Active Directory. Ook is er aandacht voor het beschermen van documenten met Azure Right Management Services en het inregelen van multi-factor authentication met Azure.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
6 mei 2019 Veenendaal inschrijven
13 mei 2019 Veenendaal inschrijven
17 juni 2019 Veenendaal inschrijven
24 juni 2019 Veenendaal inschrijven
7 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
4 november 2019 Veenendaal inschrijven
2 december 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 690,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introducing Azure AD
 • Integrating on-premises AD DS with Azure
 • Using Azure AD as a directory service in hybrid environments
 • Configuring and protecting authentication in hybrid environments
 • Deploying Azure RMS with on-premises services
 • Monitoring Azure AD

Benodigde voorkennis

Kennis en ervaring met het Microsoft Infrastructuur platform en Microsoft Azure

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoftmateriaal

Doelgroep

 • Infrastructuur Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

Info Support Course code
MS10993
Supplier (code)
Microsoft (10993)
Length
2 days

Combine our online and local identity solution

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

This course teach you how to integrate their on-premises AD DS environment with Azure AD and how to use Azure AD as a directory service. It also teach how to use Azure RMS to protect sensitive documents. Additionally, it focusses on how to enhance authentication with multi-factor authentication and how to monitor directory synchronization health.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
6 May 2019 Veenendaal register
13 May 2019 Veenendaal register
17 June 2019 Veenendaal register
24 June 2019 Veenendaal register
7 October 2019 Veenendaal register
4 November 2019 Veenendaal register
2 December 2019 Veenendaal register

The price for this course is € 690.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introducing Azure AD
 • Integrating on-premises AD DS with Azure
 • Using Azure AD as a directory service in hybrid environments
 • Configuring and protecting authentication in hybrid environments
 • Deploying Azure RMS with on-premises services
 • Monitoring Azure AD

Course prerequisites

Experience with AD DS concepts and technologies in Windows Server 2012 or Windows Server 2016. Experience working with and configuring Windows Server 2012 or Windows Server 2016. Basic experience with Windows PowerShell. Basic experience with cloud services such as Microsoft Office 365. Basic experience with the Azure platform. Basic experience with identities on premises or in cloud.

Course material

 • Microsoft course material

Target Audience

 • Infrastructure Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com