Integrating Cloud Services with System Center Configuration Manager

Inschrijven Training Integrating Cloud Services with System Center Configuration Manager

Info Support Cursuscode
MS20703-2
Leverancier (code)
Microsoft (20703-2)
Duur
2 dagen

Leer de integratie van verschillende online cloudservices met Microsoft System Center Configuration Manager

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

Dit is een tweedaagse cursus die de integratie van verschillende online cloudservices met Microsoft System Center Configuration Manager beschrijft. Deze cursus behandelt integratie met online services zoals Microsoft Store for Business, Microsoft Office 365 en Microsoft Azure. Het beschrijft ook hoe mobiele apparaten te beheren met behulp van methoden zoals on-premises beheer van mobiele apparaten en Exchange Server-integratie.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor ervaren IT-professionals, meestal beschreven als Enterprise Desktop Administrators (EDA's). Deze EDA's implementeren, beheren en onderhouden pc's, apparaten en toepassingen in middelgrote tot grote organisaties. Een aanzienlijk deel van deze doelgroep gebruikt of is van plan de nieuwste tak van Configuration Manager te gebruiken voor het beheren en implementeren van pc's, devices en toepassingen.

Ook tot de doelgroep voor deze cursus behoren personen die geïnteresseerd zijn in het afleggen van examen 70-703: “Administering System Center Configuration Manager and Cloud Services Integration.”.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
3 februari 2020 Veenendaal inschrijven
2 maart 2020 Veenendaal inschrijven
6 april 2020 Veenendaal inschrijven
11 mei 2020 Veenendaal inschrijven
8 juni 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 710,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Extending the Configuration Manager infrastructure to support internet-based and mobile devices
 • Managing clients on the internet
 • Managing Microsoft Store for Business apps by using Configuration Manager
 • Managing Office 365 apps by using Configuration Manager
 • Mobile device management by using Configuration Manager
 • On-premises mobile device management using Configuration Manager

Benodigde voorkennis

Cursusmateriaal

 • Digitaal Microsoft cursusmateriaal

Doelgroep

 • Infrastructuur Specialist
 • Beheerder

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Integrating Cloud Services with System Center Configuration Manager

Info Support Course code
MS20703-2
Supplier (code)
Microsoft (20703-2)
Length
2 days

Learn the integration of various online cloud services with Microsoft System Center Configuration Manager

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

This is a two-day course that describes the integration of various online cloud services with Microsoft System Center Configuration Manager. This course covers integration with online services such as Microsoft Store for Business, Microsoft Office 365, and Microsoft Azure. It also describes how to manage mobile devices by using methods such as on-premises mobile device management and Exchange Server integration.


Audience profile
This course is intended for experienced information technology (IT) professionals, typically described as Enterprise Desktop Administrators (EDAs). These EDAs deploy, manage, and maintain PCs, devices, and applications across medium, large, and enterprise organizations. A significant portion of this audience uses or intends to use the latest branch of Configuration Manager to manage and deploy PCs, devices, and applications.

The secondary audience for this course are individuals who are interested in taking Exam 70-703: “Administering System Center Configuration Manager and Cloud Services Integration.”

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
3 February 2020 Veenendaal register
2 March 2020 Veenendaal register
6 April 2020 Veenendaal register
11 May 2020 Veenendaal register
8 June 2020 Veenendaal register

The price for this course is € 710.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Extending the Configuration Manager infrastructure to support internet-based and mobile devices
 • Managing clients on the internet
 • Managing Microsoft Store for Business apps by using Configuration Manager
 • Managing Office 365 apps by using Configuration Manager
 • Mobile device management by using Configuration Manager
 • On-premises mobile device management using Configuration Manager

Course prerequisites

This course is intended for experienced information technology (IT) professionals, typically described as Enterprise Desktop Administrators (EDAs).

Course material

 • Microsoft course material

Target Audience

 • Infrastructure Expert
 • Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com