Inspiratie Workshop Augmented Reality met de Microsoft HoloLens

Mail ons Training Inspiratie Workshop Augmented Reality met de Microsoft HoloLens

Info Support Cursuscode
ARMSHOLO
Leverancier
Info Support
Duur
0,5 dag

Ontdek wat Augmented Reality en de Microsoft HoloLens kan betekenen voor uw organisatie en hoe dit uw bedrijfsprocessen kan verrijken

Cursusbeschrijving

Augmented Reality (AR) staat momenteel sterk in de belangstelling. En terecht, de verwachting is dat dit grote impact heeft op ons werk en privé leven. Maar wat is AR precies en wat zouden de voordelen kunnen zijn voor uw bedrijf en uw klanten?

Info Support heeft een workshop ontwikkeld voor bedrijven waarin we u en uw collega’s meenemen in de wereld van AR. We leggen uit wat AR is (en ook VR en MR), laten voorbeelden zien hoe het kan worden gebruikt, wat de verschillende platformen en devices zijn, en leggen uit hoe de achterliggende techniek werkt.

Daarbij gaat u uiteraard zelf AR ervaren! Tijdens de workshop worden een aantal Microsoft HoloLenzen beschikbaar gesteld. We tonen voorbeelden uit de bouw, medische wereld, industrie, data analyse, etc.

Hierna exploreren we mogelijke toepassingen voor uw bedrijf. Hoe past deze nieuwe vorm van gebruikersinteractie in uw bedrijfsproces? We stimuleren u om out of the box te denken, afstand te nemen van traditionele user interfaces met platte beeldschermen en gebruik te maken van de 3-dimensies waarin we leven zodat applicaties interactief en intuïtief worden.

Eén of twee ideeën werken we vervolgens dieper uit. We gebruiken hiervoor een gestructureerde aanpak met agile technieken zoals impact mapping en story mapping.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Verschillen tussen AR, VR, MR
 • Toepassingen van AR
 • Techniek achter de MS HoloLens en hoe te gebruiken
 • Zelf ervaren van MS HoloLens
 • The playfull mind: Op andere manier kijken naar user interface, nieuwe kansen
 • Inventarisatie ideeën en issues waarvoor AR een oplossing is
 • Uitwerken onderwerpen met impact mapping
 • Uitwerken een of twee winnende ideeën met story mapping

Benodigde voorkennis

Geen. De workshop is geschikt voor diverse afdelingen in de organisatie en diverse disciplines van managers tot ontwikkelaars.

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Informatie Analist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Inspiratie Workshop Augmented Reality met de Microsoft HoloLens

Info Support Course code
ARMSHOLO
Supplier
Info Support
Length
0.5 day

Discover what Augmented Reality and the Microsoft HoloLens in particular can do for your organization and how this can support your business processes

Course outline

Augmented Reality (AR) is currently very hot. And rightly so, the expectation is that this has a major impact on both the way we work and our private life. But what is AR exactly and what could be the benefits for your company and your customers?

Info Support has developed a workshop for companies in which you and your colleagues will experience the world of AR. We explain what AR is (and also VR and MR), show examples of how it can be used, what the different platforms and devices are, and explain how the underlying technology works.

Of course you will experience AR yourself! A number of Microsoft HoloLenses are available during the workshop. We show examples from construction, medical world, industry, data analysis, etc.

After this, we explore possible applications for your company. How does this new form of user interaction fit in your business processes? We encourage you to think out of the box, to step back for a moment from traditional thinking and user interfaces with flat screens. Make use of the 3 dimensions in which we live, so that applications become interactive and intuitive.

We then elaborate on one or two ideas to a first AR project proposal. For this we apply a structured approach, with agile techniques such as impact mapping and story mapping.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • What is AR and what are the differences between AR, VR, MR
 • Applications of AR
 • Technology behind the MS HoloLens and how do you use it
 • Experience the MS HoloLens yourself
 • The playfull mind: open up your mind for new solutions to old problems or new chances
 • List ideas and issues for which AR offers a (better) solution
 • Impact mapping exercise: Elaborate on one or more of those ideas and define features.
 • Story mapping exercise: Elaborate on one or more features and define a potential first project.

Course prerequisites

None. This workshop is not limited to any department or discipline in your organization, and can be attended by anyone who is interested in a new way of working, from managers to developers.

Course material

 • Digital Info Support coursematerial

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Information Analyst

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com